Antoni Ferrer

Antoni Ferrer és nascut a Eivissa (Illes Balears), el 30 de maig de 1970. Es va llicenciar en Geografia i Història a la Universitat de Barcelona el 1994 i es va doctorar a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2011. La seva tesi, Captius o “esclaus” a Eivissa, 1235-1600 va ser dirigida pel catedràtic de la UAB Miquel Barceló i el tribunal, format pel Dr. Antoni Furió, Dra. Roser Salicrú i el Dr. Paul H. Freedman li va atorgar la qualificació d'Excel·lent cum laude.

Des de 2012 és professor associat de l'Àrea de Medieval del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB, feina que compagina amb la gestió de patrimoni i l'arqueologia com a professional independent.

La recerca 

Línies de recerca: Captivitat o esclavitud a la Mediterrània medieval i moderna, conquestes feudals sobre al-Andalus.

Publicacions més rellevants

(2016): “Captives or Slaves and Masters in Eivissa (Ibiza), 1235-1600”, Medieval Encounters, 22, p. 565-593.

(2015): Captius i senyors de captius a Eivissa. Una contribució al debat sobre l'esclavitud medieval (segles XIII-XVI), València, Publicacions de la Universitat de València (ISBN 978-84-370-9689-6).

(2015): “Els senyors de captius d'Eivissa (s. XIII-XVI)”, Recerques. Història, economia, cultura, 70, p. 5-33.

(2014): “Yābisa, Faramantira (s. VIII-1235). Aportació a un estat de la qüestió”, Benjamí Costa (coord.) Sol erat incipiens per iter conscendere caeli... 900è aniversari de l'ataca pisano-català a Yābisa i Faramantira Eivissa, “Treballs del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera”, núm. 71, p. 41-90.

(2008): L'Eivissa de Jaume I, Govern de les Illes Balears, Consell Insular d'Eivissa.

(2002): El Llibre del mostassaf d’Eivissa. La vila d’Eivissa a la baixa edat mitjana, edició del premi d’Investigació Vuit d’Agost convocat pel Consell d’Eivissa i Formentera l’any 2001, editorial Mediterrània-Eivissa i Consell d’Eivissa i Formentera, Eivissa 2002 (ISBN 84-95565-23-4)