Fèlix Retamero

En Fèlix Retamero va néixer a Vélez-Málaga (Màlaga), el 23 de juliol del 1963. Es va llicenciar en història a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1987. Va ser Doctor en   història per la Universitat Autònoma de Barcelona el 1998 amb la tesi: La contínua il·lusió del moviment perpetu: la moneda dels reges, dels mulūk i dels seniores (segles VI-XI), de   la qual va ser director el Dr. Miquel Barceló, i que va obtenir la qualificació d’apte cum laude per unanimitat. El 2001 va obtenir el títol de Màster en Gestió Cultural per la Universitat de Barcelona.

En l’actualitat és professor Agregat d’Història Medieval del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana. Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona.

La recerca

Línies d’investigació: història d’al-Andalus; història i arqueologia agrària de l’Edat Mitjana; conquestes i colonitzacions medievals; moneda medieval.

Ha participat en onze projectes de recerca competitius i ha estat team leader del grup “Agricultural landscapes” del programa Early Agricultural Remnants and Technical Heritage (EARTH), finançat per l’European Science Foundation (2004-2009). Va ser IP del projecte La conquista sin fin. Al-Andalus y las Américas (siglos XIII-XVII). Destrucción y construcción de sociedades (HAR2009-07341-E).  En l’actualitat, és IP del projecte Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la baja edad media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI) (HAR2013-42195-P), dotat amb 50000€.

És membre del consell de redacció de la revista Historia Agraria, i avaluador de revistes especialitzades, com ara al-Qantara, Trabajos de Prehistoria i el Journal of Medieval Iberian Studies, entre altres. Des del 2014, és l’organitzador dels Seminaris d’arqueologia i història ‘Miquel Barceló’, celebrats anualment.

Publicacions més rellevants

- Retamero, F.,  “On dry farming in al-Andalus”, in Agrarian Archaeology: Irrigation, Drainage, Dry Agriculture and Pastures in al-Andalus, (en procés d’avaluació)

- Retamero, F., V. Martínez-Enamorado, “Ancient irrigation in a new world: The impact of conquest on water distribution systems. The case of Casarabonela (Malaga, Spain) in the 15th-16th centuries”, in Th. Glick et al, eds, The Unending Conquest. Al-Andalus and the Americas (13th-17th centuries). Destruction and Construction of Societies, Brill (en procés d’avaluació)

- Retamero, F. (2016). Arriba y abajo. Cristianos viejos y españoles en sistemas de irrigación de la provincia de Málaga (España) y de algunos valles de Perú (s. XV-XVII): Un ensayo de comparación. Conference paper presented in Old and New Worlds: The Global Challenges of Rural History; Lisbon, 27-30 January 2016

- Retamero, F. (2015). “Coping with gravity: the mas L’Agustí (Montseny mountains, Catalonia, Spain, c. 15th-18th centuries”, The Making of Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Societies: Choices, Stability and Change, Oxbow, Oxford, p. 173-185

- Kirchner, H. & Retamero, F. (2015). “Becoming islanders. Migration and settlement in the Balearic Islands (10th-13th centuries”, The Making of Agricultural and Pastoral Landscapes in Pre-Industrial Societies: Choices, Stability and Change, Oxbow, Oxford, p. 57-78

- Retamero, F. (2014) “’Como solía en tiempos de moros’? Los riegos después de las conquistas. El caso de Casarabonela, Málaga (siglos XV-XVI)”, in C. Sanchís-Ibor et al, eds, Irrigation, Society, Landscape. Tribute to T.F. Glick, Editorial Universitat Politècnica de València, València, 2014 (http://tglick-irrigation-2014.org/ca/actes-del-congr%C3%A8s/comunicacions/)

- Retamero, F. (2011) “Notas sobre ciudades, intercambios y el registro numismático andalusí”, in V. Martínez, ed, Escenarios urbanos de al-Andalus y el Occidente musulmán, Málaga, p. 169-186

- Retamero, F. (2009) “La sombra alargada de Wittfogel. Irrigación y poder en al-Andalus”, Historia de al-Andalus, historia de España, Casa de Velázquez-CSIC, Madrid, p. 263-293.