Recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de Cabrera

Entre els dies 21 a 31 d’octubre s’ha realitzat la campanya d’excavació del projecte de Recuperació, consolidació i museïtzació del monestir bizantí de Cabrera, el qual té com a objectiu principal intentar conèixer i ensenyar com va ser el monestir de què parla l’Epístola XIII, 47 del papa Gregori Magne, una carta escrita l’any 603 dC que demostra, sense cap mena de dubtes, l’existència d’un monestir a l’illa de Cabrera de les Balears. Les intervencions i els estudis que s’han realitzat a Cabrera des de l’any 1999 han aportat moltes informacions sobre aquells monjos de fa 1300 anys, però encara resta molta feina a fer, nombroses incògnites a resoldre i moltes restes arqueològiques a descobrir del que fou la comunitat monàstica cabrerenca.

En aquest 2019 s’ha prioritzat acabar l’excavació de l’Àmbit C descobert l’any 2016, el qual forma part d’una edificació construyïda en el segle VII dC. Però també s’ha començat una nova cala a la zona immediatament al nord de l’esmentat àmbit, on s’ha realitzat una retirada de vegetació, s’han excavat els nivells superficials i s’han començat a buidar les rases de vinya del segle XIX allà presents. Els directors de la present campanya han estat la Dra. M.M. Riera Frau arqueòloga de l’Ajuntament de Palma i el Dr. Mateu Riera Rullan, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona, professor de la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts cristianes de Barcelona i investigador inscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Les feines de consolidació i restauració dels béns mobles i immobles han estat dirigides pels restauradors Margalida Munar Grimalt i Bernat Burgaya Martínez. Durant els deu dies de campanya han col·laborat en les feines de camp i de laboratori un total de nou voluntaris.

Les despeses han quedat emmarcades dins d’un Camp de treball arqueològic finançat per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Convé ressenyar que aquest 2019 fa vint anys de l’inici de les excavacions arqueològiques a Cabrera. Pel que fa només a la darrera campanya, es pot destacar la identificació d’una nova estança que tot fa pensar que també seria del segle VII dC. També cal remarcar la recuperació d’un important conjunt de ceràmiques dels segles V a VII dC (amb més de 200 vores de Terra Sigillata Africana D), quatre tègules senceres, un fragment de Pietra Ollare i un ham de bronze. Tanmateix, la peça estrella de l’any ha estat un fragment de làpida de marbre que presenta una inscripció.