Prospeccions geoarqueològiques

Prospeccions geoarqueològiques a Màlaga i al territori de Tortosa

01/02/2017

Durant els dies 24 i 25 de gener s’ha dut a terme una campanya de prospecció geoarqueològica en camps de conreu documentats en època medieval a Júzcar i a Casarabonela (Màlaga). Hi han participat Fèlix Retamero, Nacho Díaz i Esteban López (UAB), d’una banda, i Eneko Iriarte (Universidad de Burgos) i Josu Narbarte (UPV/EHU), de l’altra. S’han recollit mostres d'horts pertanyents a moriscos i a castellans de l’alqueria de Moclón (Júzcar), així com del Llano del Olivar (Casarabonela, Màlaga), fotografiat a sota, una de les possessions que van passar a mans del potentat Cristóbal de Córdoba després de la conquesta castellana del 1485. Un estudi sobre la distribució dels camps de l'alqueria de Moclón es pot trobar a E. López & F. Retamero, "Segregated Fields. Castilian and Morisco Peasants in Moclón (Málaga, Spain, Sixteenth Century)", Int J Histor Archaeol (2017). doi:10.1007/s10761-016-0390-1. 

Dos dies després, el 27 i 28 de gener s'ha dut a terme el mateix tipus de prospecció a la Vall de l'Ebre. Eneko Iriarte (UBU) i Josu Narbarte (UPV/EHU) s'han traslladat amb el material per recollir mostres dels camps de conreu del Mas del Bisbe (Bítem, Tortosa, Baix Ebre), fotografiat a sota, i de diversos llocs del terme de Xerta. En aquesta ocasió, l'equip de la UAB ha estat format per Helena Kirchner, Antoni Virgili, Manel Pica i Montserrat Rovira. 

Eneko Iriarte és geoarqueòleg i professor del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía de la Universidad de Burgos, i alhora codirector de la tesi doctoral de Josu Narbarte. Les prospeccions d'aquesta setmana s'emmarquen dins els projectes vigents del Grup de Recerca ARAEM.