Cursos pràctics d'arqueologia cristiana: la basílica de Son Peretó de Manacor

Entre els dies 19 d’agost i 8 de setembre s’han realitzat tres nous CURSOS PRÀCTICS D’ARQUEOLOGIA CRISTIANA: LA BASÍLICA DE SON PERETÓ DE MANACOR. Aquests cursos s’estan realitzant des de l’any 2017, gràcies a un conveni entre l’Ateneu Universitari Sant Pacià i l’Ajuntament de Manacor. Els organitzen la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí i el Museu d’Història de Manacor.

Amb aquests cursos els participants s’acosten a la metodologia bàsica d’excavació i del registre arqueològic, així com als materials mobles més característics dels segles IV a VIII dC de la Mediterrània occidental. També es tracten els edificis religiosos, la vida i la mort, l’economia i les activitats domèstiques i productives de la comunitat cristiana que va habitar el territori de Son Peretó. Les feines de camp es realitzen en el jaciment arqueològic de Son Peretó, un dels més importants de les Balears i dels que il·lustren millor la societat d’entre fa mil i mil cinc-cents anys. Els treballs de laboratori i les conferències es fan en el Museu d’Història de Manacor, lloc on es guarda la majoria de les peces trobades a Son Peretó.

En els cursos de 2019 s’han matriculat 18 alumnes procedents de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Facultat d’Història, Arqueologia i Arts Cristianes Antoni Gaudí i el Pontificio Instituto di Archeologia Cristiana.

La coordinació i la docència van a càrrec del Dr. Mateu Riera Rullan, professor associat de la Universitat Autònoma de Barcelona. També s’ha disposat de l’ajuda de Júlia Olivé, arqueòloga i antropòloga que està fent una tesi doctoral a la Universitat  Autònoma de Barcelona amb la Dra. Helena Kirchner.

Podeu trobar més informació a:

https://www.youtube.com/watch?v=FKnexeN-qRk  

https://www.facultatantonigaudi.cat/ca/formacio/curs-darqueologia-son-pereto/77