Línies de recerca

D'acord amb el projecte actual les línies d'investigació de l'equip per al trienni 2012-214 són les següents :

1 . Creació i desenvolupament del corpus digital d'Arnau de Vilanova amb bases de dades sobre:

 • Obres del corpus arnaldià i pseudo-arnaldià.
 • Manuscrits i edicions impreses modernes del corpus.
 • Documents arxivístics sobre la vida i l'obra d'Arnau de Vilanova.
 • Edicions contemporànies d'escrits d'Arnau i pseudo-Arnau i bibliografia secundària.

2 . Espai de trobada per a la investigació i l'estudi sobre Arnau de Vilanova:

 • Creació d'un lloc web centrat en Arnau de Vilanova on seran accessibles les bases de dades .
 • El mateix lloc servirà com a web institucional del futur Centre Internacional d'Estudis d'Arnau de Vilanova (Institut d'Estudis Catalans - Facultat de Teologia de Catalunya).

3 . Altres iniciatives d'investigació paral·leles:

 • La tradició manuscrita del corpus arnaldià: catàleg i descripció dels manuscrits.
 • Inici de l'edició crítica de les obres de Girona i Lleida d'Arnau de Vilanova .
 • Les edicions impreses en l'època moderna de l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova .
 • Recopilació i revisió dels documents arxivístics sobre Arnau de Vilanova .

4 . divulgació:

 • Presentació multilingüe de la biografia, obra i posteritat d'Arnau de Vilanova en el lloc web.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B