Línies de recerca

D'acord amb el projecte actual les línies d'investigació de l'equip per al quadrienni 2015-2108 són les següents :

1 . Desenvolupament del corpus digital d'Arnau de Vilanova amb bases de dades sobre:

 • Obres del corpus arnaldià i pseudo-arnaldià.
 • Manuscrits i edicions impreses modernes del corpus.
 • Documents arxivístics sobre la vida i l'obra d'Arnau de Vilanova.
 • Edicions contemporànies d'escrits d'Arnau i pseudo-Arnau i bibliografia secundària.

3 . Altres iniciatives d'investigació paral·leles:

 • Edició i estudi de la Interpretatio de visionibus in somnis d'Arnau de Vilanova.
 • Anàlisi de la influència d'Aristòtil en l'obra científica d'Arnau de Vilanova.
 • Estudi de la recepció de les obres mèdiques d'Arnau de Vilanova en l'era moderna.
 • Estudi de la figura i l'obra de l'escotista Antoni Andreu.
 • Anàlisi de la biografia i l'obra de Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg del rei Pere el Cerimoniós.

4 . Divulgació:

 • Ampliació a d'altres llengües de la presentació multilingüe de la biografia, obra i posteritat d'Arnau de Vilanova en el lloc web.

D'acord amb el primer projecte les línies d'investigació de l'equip per al trienni 2012-2014 són les següents:

1 . Creació i desenvolupament del corpus digital d'Arnau de Vilanova amb bases de dades sobre:

 • Obres del corpus arnaldià i pseudo-arnaldià.
 • Manuscrits i edicions impreses modernes del corpus.
 • Documents arxivístics sobre la vida i l'obra d'Arnau de Vilanova.
 • Edicions contemporànies d'escrits d'Arnau i pseudo-Arnau i bibliografia secundària.

2 . Espai de trobada per a la investigació i l'estudi sobre Arnau de Vilanova:

 • Creació d'un lloc web centrat en Arnau de Vilanova on siguin accessibles les bases de dades .

3 . Altres iniciatives d'investigació paral·leles:

 • La tradició manuscrita del corpus arnaldià: catàleg i descripció dels manuscrits.
 • Inici de l'edició crítica de les obres de Girona i Lleida d'Arnau de Vilanova .
 • Les edicions impreses en l'època moderna de l'obra mèdica d'Arnau de Vilanova .
 • Recopilació i revisió dels documents arxivístics sobre Arnau de Vilanova .

4 . Divulgació:

 • Presentació multilingüe de la biografia, obra i posteritat d'Arnau de Vilanova en el lloc web (català, castellà i anglès).

 

Campus d'excel·lència internacional U A B