Actualitat

DEHISI@ és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona que agrupa a investigadors i investigadores interesades en els àmbits de la Psicologia, Pedagogia i Informàtica.  La seva finalitat és l'estudi de la diversitat cultural i dels contexts d'exclusió social en el desenvolupament de les persones, així com el disseny de projectes i aplicacions per a la intervenció social i educativa.

El grup está tambè adscrit a SINTE un equip de recerca consolidat  reconegut per la Generalitat de Catalunya, Ref. SGR-0819.

http://www.5dbarcelona.org

Investigador principal:

Lalueza Sazatornil, José Luis

Personal investigador:

 • Álvarez Valdivia, Ibis Marlene
 • Camps Orfila, Sílvia 
 • García Díaz, Sarai 
 • García Romero, David
 • González Parera, Montserrat
 • Henao Agudelo, Claudia 
 • Izquierdo Ramón, Montserrat A.
 • Marín Suazo, Carolayn Andrea
 • Padrós Castells, Marta 
 • Podestá, Pía 
 • Sánchez Busqués, Sonia
 • Zhang Yu, Cristina 

Principals línies d’investigació que desenvolupa el grup:

 • Processos de socialització en grups culturals minoritaris
 • Escola intercultural i educació comunitària
 • Comunitats de pràctiques recolzades en les TIC
 • ApS(U) Aprenentatge-servei universitari
 • Infància en risc d’exclusió social

Projectes recents:

 

Títol: Art i psicologia.  Projecte interdisciplinari en el Pràcticum del Grau d’Educació Primària  per afavorir la Competència Intercultural.
Investigadora principal: Ibis M. Álvarez
Projecte d’Innovació Docent. Programa intern de millora i innovació docent 2018. Facultat de Ciències de l’Educació. Universitat Autònoma de Barcelona
Inici: 2018  Fi: 2019

Títol: When "the Children of the Revolution" become parents. Anthropological Study of Childrearing in Barcelona, Spain
Principal investigator: Sachiko TOKUMA 
Entitat finançadora: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)/ 2016 – 2019

Títol: Formació universitària: Anàlisi del procés d’aprenentatge i canvi identitari a través de l’Aprenentatge-Servei  en comunitats de pràctiques en contexts de exclusió.
Investigador principal: José Luis Lalueza
Entitat finançadora: Ministerio de economía y Competitividad (Convocatoria Retos Invetigación)
Inici: 2015 Fi: 2018

Títol: Amb ulls de mestres: aprendre Psicologia fent recerca. 2014 ARMIF 00019.
Investigadora principal: Ibis M. Álvarez
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca/ 2014 - 2015

Títol:  Estudi del valor sòcioeducatiu de l'amistat en el procés d'integració social dels adolescents immigrants a Catalunya.  2009ARAF100015.
Principal investigator: Ibis M. Álvarez
Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca/ 2010 - 2011

Títol: Participació, Experiències i Empoderament per a la joventut de Roma
Investigador principal: Maria Roth (Babes_Bolyai University, Rumania)
Entitat finançadora: European Commission. Directorate-General Justice
Continuo desde 2007

Títol: Desenvolupament de projectes de intervenció socio-educativa, basats en l’ús de les TIC per la promoció de persones i col•lectius pertanyents a comunitats del Poble Gitano a la ciutat de Barcelona
Investigador principal: José Luis Lalueza
Entitat finançadora: Ajuntament de Barcelona
Continu des de 2007

Campus d'excel·lència internacional U A B