3E Conference - ECSB Entrepreneurship Education Conference

12 juny, 2016

Being Enterprising: Entrepreneurship, Education and Engagement

Els dies 11, 12 i 13 de Juny de 2016 es va celebrar el Congrès 3E a Leeds, (Anglaterra), en el qual va participar Carla Quesada del grup EFI juntament amb membres del CEES (Centre for Enterprise and Entrepreneurship Studies) i d’altres institucions. 

El 3E estableix un nou paradigma pels congressos sobre Emprenedoria. De fet, ofereix una oportunitat exclusiva per a que tant investigadors com educadors i polítics es trobin per debatre i intercanviar les seves experiències sobre els reptes i avenços més importants en el camp de l’emprenedoria i l’educació amb un enfocament únic a tota Europa.

Carla Quesada va presentar 2 comunicacions:

Is online learning suitable for entrepreneurship education? Lessons learnt and non-answered questions in the UK. Explora les tensions i sinèrgies entre l’educació en emprenedoria a l’aula i online, i com les fortaleces i bones practiques d’ambdues poden ajudar a desenvolupar un aprenentatge online effectiu i accessible.

 

  • The University is dead; long live the University: Are universities the principle source of social capital for student and graduate entrepreneurs? Explora el rol del capital social adquirit pels estudiants durant el trajecte emprenedor a la universitat dels estudiants i recent graduats a tres universitats Europees [Chalmers University of Technology (Sweden), University of Leeds (United Kingdom), i la Universidad de Malaga (Spain)].

Tots els abstracts del Congrès 3E es poden consultar aquí

Campus d'excel·lència internacional U A B