Formació per a TETFund (Nigèria)

30 juny, 2018

Els dies 21, 22, 23 i 24 de maig dues persones de l’equip EFI-UAB, la Pilar Pineda i la Berta Espona, van viatjar a Dubai per dur a terme una formació sobre avaluació de la formació contínua a l’equip de recursos humans de la fundació TETFund de Nigèria.

La demanda va sorgir de l’organització nigeriana, que té la necessitat d’avaluar especialment el nivell de transferència i impacte de la formació que organitza pels seus treballadors. La valoració, tant per part dels participants com de l’equip EFI-UAB, va ser molt positiva i es preveuen futures col·laboracions per fer seguiment de l’aplicació del pla d’avaluació preparat i continuar vinculats a través d’altres formacions.

El programa de la formació, elaborat per l’equip EFI-UAB, està pensat per poder replicar-lo en altres contextos i per a altres organitzacions que tinguin necessitats similars. En només 24 hores es treballen els diferents nivells d’avaluació de la formació continua i s’elaboren un pla d’avaluació i instruments adaptats a la realitat de cada organització.

Campus d'excel·lència internacional U A B