La estructura social de la memoria

Campus d'excel·lència internacional U A B