NOVETAT!!!

#CIEYE2017 IV Congres Internacional d'Etnografía i Educació. #CallForAbstracts +informació al web: http://www.cieye2017.cermigracions.org/es

El nom EMIGRA és un acrònim que respon a les paraules següents: Educació, Migracions, Infància, Grup, Recerca, Antropològica.

EMIGRA és un Grup de Recerca en Antropologia de l'Educació, dedicat a la investigació sobre població infantil/juvenil i educació en contextos migratoris i multiculturals. Es centra en l’estudi de les dimensions i l’impacte de la diversitat cultural i la desigualtat social  en els sistemes educatius de les societats canviants del sud d’Europa i les societats d'origen de les poblacions migrants, des d'una perspectiva comparativa internacional i des de la recerca social aplicada.

Les recerques del grup EMIGRA vinculades als temes de dones, joves i gènere abasten: el paper de les dones en l’enculturació infantil a la familia i les institucions escolars; l’escolarització, l’exit i el fracàs escolar en relació amb els procesos de construcció de la identitat i del gènere en noies i dones de classe treballadora i de minories (gitana) i d’origen migrant (marroquí, gambià, senegalès, equatorià, mexicà, paquistanès, indi); l’estudi dels règims de gènere i racialitat a les escoles des d’una perspectiva comparativa; la intersecció de les discriminacions racials o derivades de la migració amb els sistemes de sexe-gènere i sexualitat en la població jove i adulta. 

EMIGRA fou creat com estructura de recerca de la UAB el 2005 i reconegut amb ANE (Autorització de Nom Específic) pel la Comissió d’Investigació de la UAB en maig de 2007 i el seu nucli inicial ha treballat ininterrompudament des de 1998. Les i els membres d'EMIGRA són principalment personal docent i investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona (Departament d'Antropologia Social i Cultural i Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social), però també compta amb membres d'altres departaments i universitats de l’estat i de l’estranger.

EMIGRA pertany al Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB (creat el 2 de desembre de 2009 pel Consell de Govern de la UAB), a partir de la suma de les trajectòries investigadores de grups de recerca de diferents àrees de les Ciències Socials. Actualment el conformen, a més del propi grup EMIGRA, els grups GEDIME i IDP (Institut de Dret Públic)

El CER Migracions està especialitzat en la producció de coneixement científic per tal de donar suport a les entitats (administracions públiques, organitzacions no governamentals, mitjans de comunicació i institucions socials) que s’ocupen de la gestió del fet migratori i de la diversitat en societats cada cop més complexes.Un dels principals productes del CER de Migracions és el Màster Interdisciplinari en Migracions Contemporànies, i el Postgrau en Migracions i Interculturalitat, coordinat conjuntament amb el GESDI de l'IDP-UB, i que es troba en la seva 6a edició el curs 2013-2014.

Per consultar la web del CER Migracions de la UAB cliqueu sobre l’enllaç: http://www.cermigracions.org

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B