Charo Reyes

Charo Reyes Izquierdo

email:charoizq@gmail.com - Phone: +34 93 5868319

Office B9-215 - Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria antropològica i Comparació intercultural (2010), i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona.  Ha estat professora d’ensenyament secundari pel Departament d’Educació de Generalitat des del 2007 i també s’ha dedicat a l’ensenyament del castellà i el català com a segona llegua tant amb adolescents com amb adults.

És membre del grup de recerca EMIGRA del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB des de 2010 i del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la mateixa universitat.

Va presentar el seu treball "Literacy beyond school: Literacy learning strategies in the mosque and in the school", a la International Conference on Complementary Schooling organitzada per la Dra. Charmian Kenner al Department of Educational Studies del Goldsmiths College, University of London, el desembre de 2010. La seva experiència internacional inclou diverses estades llargues al Regne Unit i al Marroc.

Actualment, és investigadora predoctoral (FPI) del projecte “La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias.” (MINECO, Plan nacional I+D+I), en el marc del qual fa la seva tesi doctoral; investiga les relacions entre diferents entorns d'aprenentatge de les llengües i l'emergència de respostes identitàries de resistència entre joves d'origen immigrant africà a Catalunya i el paper de mobilitat.

Participació a projectes en curs:

MINECO, Plan nacional I+D+I, CSO 2012-34285. “La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias.” IP: Dr. Silvia Carrasco. 15 investigadors/es. Durada: 2013-2015.

Publicacions:

Reyes Izquierdo, R. (2013). Literacy beyond school: Literacy learning strategies in the mosque and in the school Emigra Working Papers, núm. 135.

Campus d'excel·lència internacional U A B