Skip to Content
Universitat AutÚnoma de Barcelona

Línies de Recerca

L‚ÄôANTROPOLOGIA DE L'EDUCACI√ď √©s l‚Äôestudi te√≤ric, etnogr√†fic i comparatiu de l‚Äôorganitzaci√≥ de la transmissi√≥ i l‚Äôadquisici√≥ culturals, i en concret, dels processos d‚Äôenculturaci√≥ i d‚Äôescolaritzaci√≥, des de les perspectives de la diversitat i la desigualtat. Aquest camp de l‚ÄôAntropologia parteix d‚Äôun abordatge cr√≠tic dels fen√≤mens relatius a la producci√≥ de nous subjectes culturals a cada generaci√≥. Investiga, per tant, les experi√®ncies i entorns d‚Äôaprenentatge dels humans, des de les pr√†ctiques de crian√ßa fins els sistemes educatius, en el context de les seves estructures i institucions, i les seves din√†miques i objectius socials, culturals i pol√≠tics. A nivell institucional, el seu referent √©s el Council of Anthropology and Education (CAE), fundat el 1954 dins de l‚ÄôAmerican Anthropological Association (AAA) http://www.aaanet.org/sections/cae/cae-home.html.

Amb una aproximaci√≥ hol√≠stica, les investigacions d‚ÄôEMIGRA d‚Äôaborden des d‚Äôuna perspectiva interdisciplinar i des dels estudis de g√®nere. En aquest grup de recerca, els estudis de g√®nere intervenen en interacci√≥ amb diverses disciplines i estudis: antropolog√≠a, educaci√≥, estudis sobre la inf√†ncia i la joventut, estudis sobre migracions i estudis visuals, entre d‚Äôaltres. El g√®nere en aquest context apareix a la vegada com a tema de la recerca, en relaci√≥ amb els subjectes de la recerca i en la construcci√≥ de l‚Äôepistemologia i la metodologia de la recerca. Per tant, el g√®nere i les dones hi s√≥n present en els continguts i en la mirada de les investigacions, aix√≠ com tamb√© en els resultats i el seu impacte. 

EMIGRA porta a terme projectes en 4 línies de recerca especialitzada en el camp de l'Antropologia de l'Educació:

1) Migracions i Educació.

Des de 1994, aquesta l√≠nia ha tingut total continuitat fins el present. La majoria de les tesis doctorals realitzades dins d'EMIGRA han abordat l‚Äôeducaci√≥ i les migracions en diversos projectes nacionals i internacionals. A partir de nombrosos treballs etnogr√†fics en totes les etapes educatives, que han contribuit a emplenar l‚Äôescassesat existent a Espanya en aquest √†mbit, aquesta l√≠nia de recerca s‚Äôha centrat especialment en els aspectes seg√ľents: processos i experi√®ncies de marginalitzaci√≥ d‚Äôinfants i joves d‚Äôorigen estranger dins de les institucions educatives; impacte de les pol√≠tiques i les pr√†ctiques educatives universals i espec√≠fiques de les quals s√≥n destinataris; relacions entre escoles, fam√≠lies i comunitats en societats receptores; processos multiling√ľes i relacions interculturals dins i fora de les institucions educatives.

Selecció de publicacions d'EMIGRAen aquesta línia:

P√†mies, J., Carrasco, S.,  Narciso, L. (2012) A prop√≥sito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educaci√≥n inclusiva en Catalu√Īa (Espa√Īa), Monogr√°fico Migraci√≥n y educaci√≥n: desaf√≠os para la integraci√≥n, Revista Iberoamericana de Educaci√≥n Inclusiva, vol. 5 (3)

Carrasco, S., P√†mies, J., Berem√©nyi, B.A., Casalta, V. (2012) M√°s all√° de la "matr√≠cula viva". La movilidad del alumnado y la gesti√≥n local de la escolarizaci√≥n en Catalu√Īa, PAPERS. Revista de Sociologia, 97 (2)

Carrasco, S., P√†mies, J.; Ponferrada, M.; Ballest√≠n, B.; Bertran, M. (2011) Segregaci√≥n escolar e inmigraci√≥n en Catalu√Īa: aproximaciones etnogr√°ficas, in F. J. Garc√≠a Casta√Īo & S. Carrasco (eds.) Poblaci√≥n inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigaci√≥n. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terr√©n Lalana. Colecci√≥n Estudios Creade N.¬ļ 5. Madrid: Ministerio de Educaci√≥n (book chapter) pp 367-400

Carrasco, S., P√†mies, J. & Ponferrada, M. (2011) Fronteras visibles y barreras ocultas: la experiencia escolar del alumnado marroqu√≠ en Catalu√Īa y mexicano en California, Revista Migraciones, 29, pp 31-6

Casalta, V. (2011) De las prácticas escolares al habitus docente. El profesorado y la integración de los hijos e hijas de familias inmigrantes en la escuela, EMIGRA Working Papers, 129.

Paniagua, A. (2011) Tan fuerte como su eslabón más débil. El caso de las AMPA en la integración escolar y social de las familias inmigradas. EMIGRA working papers, 132.

Carrasco, S. & Gibson, M. (2010) La educaci√≥n de los j√≥venes de origen inmigrante en secundaria: algunas lecciones comparativas desde Catalu√Īa y California, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigraci√≥n, 90. pp 59-76

Ballest√≠n, B. (2010) Los ni√Īos de la inmigraci√≥n en la escuela primaria: identidades y din√°micas de des/vinculaci√≥n escolar entre el ‚Äėcolour-blindness‚Äô y los esencialismos culturalistas, Poveda D., Jociles M.I., Franz√©, A.) Etnograf√≠as de la infancia: discursos, pr√°cticas y campos de acci√≥n. Madrid: La Catarata.

Ballest√≠n Gonz√°lez, B. (2010) Entre la for√ßa del prejudici i l'efecte Pigmali√≥: "cultures d'origen" i resultats escolars dels fills/es de fam√≠lies immigrades,  Quaderns-e de l'Institut Catal√† d'Antropologia, 15 (1), 61-89.

Carrasco, S., P√†mies, J., Bertran, M.  (2009) Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social, Revista Complutense de Educaci√≥n, Vol 20 (1), pp 55-78

Ponferrada, M. (2009) ‚ÄúEfectos escolares y sociales de la separaci√≥n por niveles en un instituto de secundaria de la periferia de Barcelona‚ÄĚ, en Papeles de Econom√≠a Espa√Īola, n¬ļ 119

P√†mies, J (2008) Identitat, integraci√≥ i escola Joves d'origen marroqu√≠ a la perif√®ria de Barcelona. Col¬∑lecci√≥ Aportacions n√ļm.32. Observatori Catal√† de la Joventut. Generalitat de Catalunya.

2) Migracions, Infància i Família.

Aquesta l√≠nia de recerca es va iniciar el 1999 amb la creaci√≥ de l‚Äô√Ärea d‚ÄôImmigraci√≥ de l‚ÄôInstitut d‚ÄôInf√†ncia i M√≥n Urb√† i l‚Äôelaboraci√≥ dels Informes de la Inf√†ncia i les Fam√≠lies 2002 i 2005 sota la direcci√≥ de la Dra. Silvia Carrasco. Explora l‚Äôespecificitat de l‚Äôexperi√®ncia d‚Äôinfants i joves, i de les seves fam√≠lies, en les migracions internacionals i analitza les seves condicions de vida i expectatives a les societats receptores. Destaca per una perspectiva contr√†ria a l‚Äôadultocentrisme que ha dominat fins ara l‚Äôestudi de les migracions. La segona tasca priorit√†ria d‚Äôaquesta l√≠nia de recerca √©s, a m√©s, l‚Äôan√†lisi comparativa i internacional de les pol√≠tiques p√ļbliques en general, i de les pol√≠tiques d‚Äôintegraci√≥ en particular, i el seu impacte en les vides dels infants, joves i fam√≠lies afectats per les migracions (Whitehead et al., 2005). Les recerques es centren tant en aquells que han acompanyat a les seves fam√≠lies durant i despr√©s dels despla√ßaments i aquells que han nascut en dest√≠. Aquesta l√≠nia s‚Äôha refor√ßat l‚Äôany 2009 amb la creaci√≥ de la xarxa internacional CMI (Children, Migrations & Identities) en la qual participa EMIGRA: http://www.swan.ac.uk/cmpr/Research/ChildrenandMigration/CMInetwork/

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Ballestín, B., i Roca, C. (2011) La Infància i les famílies procedents de la immigració estrangera a Catalunya en xifres: població, llars i nuclis, Revista Catalana de Sociologia, 25, 51-72.

Ballest√≠n, B. (2009) La observaci√≥n participante en primaria: ¬Ņun juego de ni√Īos? Dificultades y oportunidades de acceso a los mundos infantiles, Revista AIBR. Antrop√≥logos Iberoamericanos en Red, 4 (2) 229-244

Carrasco, S. (2006) Infancia e Inmigraci√≥n, (AADD) La Infancia en Cifras en Espa√Īa I, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 125-138

Bertran, M. (2005) Relacions entre famílies immigrades i institucions educatives en l’etapa de zero a sis anys. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, Finestra Oberta, 46. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/419.pdf

Carrasco, S. (dir) Borison, A., Ballestín, B. (2005) Infància i Immigració: tendències, relacions, polítiques, Vol. II (AADD) Infàncies, Famílies i Canvis Socials a Catalunya, Barcelona: CIIMU http://ciimu.org/informes

Carrasco, S. ed. (2004) Inmigración, contexto familiar y educación. Proyectos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y gambiana. Colección Educación y Sociedad, no. 15. Bellaterra: ICE-UAB

Carrasco, S. (2002) Sobre infancia e inmigraci√≥n: consideraciones te√≥ricas y metodol√≥gicas desde un informe de la situaci√≥n en Barcelona, en Garc√≠a Casta√Īo, F. J. y Muriel L√≥pez, C., La inmigraci√≥n en Espa√Īa: contextos y alternativas.  Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales. ISBN 8492139080 

3) Educació, Gènere i Diversitat

En el context d‚Äôaquesta l√≠nia de recerca, cal especificar que el g√®nere est√† present en les investigacions del grup EMIGRA des de dues vessants. En primer lloc, transversalment, s‚Äôha adoptat la perspectiva de g√®nere en les investigacions realitzades, i per tant, des de la consideraci√≥ d‚Äôemfatitzar les relacions entre g√®nere/sexualitat i estudi de la diversitat en els contextos educatius formals (educaci√≥ infantil, prim√†ria, secund√†ria i universitats) i no formals (fam√≠lies, grups, serveis‚Ķ). En segon lloc, les diferents recerques s‚Äôhan adre√ßat espec√≠ficament a estudiar les nenes, noies i dones com a col¬∑lectius en relaci√≥ amb els processos migratoris i l‚Äôeducaci√≥. Cal destacar en aquest sentit, la incorporaci√≥ de la teoria interseccional per a l‚Äôan√†lisi de les desigualtats i de les traject√≤ries, tenint en compte diferents marcadors de difer√®ncia, on l‚Äôan√†lisi del sistema sexe-g√®nere interacciona amb les categories de classe social, ra√ßa-√®tnia, sexualitat, edat i discapacitat. Per una altra banda, el grup es dedica a estudiar la igualtat d‚Äôoportunitats entre dones i homes en l‚Äôeducaci√≥, en contextos que es caracteritzen per la diversitat i l‚Äôatenci√≥ a col¬∑lectius vulnerables. Alguns treballs actuals emergeixen fruit de la col¬∑laboraci√≥ entre EMIGRA i l‚ÄôObservatori per a la Igualtat de la UAB, com √©s la participaci√≥ en el projecte MISEAL‚ÄďMedidas de Inclusi√≥n Social en Instituciones de Educaci√≥n Superior en Am√©rica Latina y EGERA‚ÄďEffective Gender Equality in Research and the Academia. 

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bertran, M; Ponferrada, M.; P√†mies, J. (2014) Gender, Family Negotiations and academic succes of young moroccan women in Catalonia. Race & Ethnicity.  (en premsa)

Rifà Valls, M. (2011). Postwar princesses, young apprentices, and a little fish-girl: Reading subjectivities in Hayao Miyazaki's tales of fantasy. Visual Arts Research, 37 (2), 88-100 [Girl Power].

Ponferrada, M.I.; Bertr√°n, M., Carrasco, S. (2007) Alumnas, trabajadoras y madres. Trayectorias de chicas y mujeres inmigradas, de minor√≠as y de clases populares‚ÄĚ. Dins de ‚ÄúAvanzando hacia la Igualdad en las ciencias sociales‚ÄĚ. Guerrero, S. (coord). Diputaci√≥n de M√°laga y la Asociaci√≥n de Estudios Hist√≥ricos sobre la Mujer. 151-163.

Rifà Valls, M. (2009). Deconstructing immigrant girls' identities through the production of visual narratives in a Catalan urban primary school. Gender and Education, 21 (6), 671-688.

Ponferrada, M. (2008) √Čxitos dif√≠ciles y fracasos invisibles: trayectorias y aspiraciones de j√≥venes de clase trabajadora y de minor√≠as en el √°rea metropolitana de Barcelona. X Coloquio Internacional de Geocr√≠tica. Diez a√Īos en el mundo, en la geograf√≠a y en las Ciencias Sociales. 1999-2008. Barcelona, 26-30 de mayo de 2008. Scripta Nova. N√ļm. 190 http://www.ub.es/geocrit/-xcol/31.htm

Carrasco, S. y Abajo, J. E. (2005) ‚ÄúGitanas y gitanos en la encrucijada: cuestiones de g√©nero, √©xito acad√©mico y cambio cultural‚ÄĚ, en Fern√°ndez y Garc√≠a Molina, Multiculturalismo y educaci√≥n. Teor√≠as, √°mbitos y pr√°cticas, Madrid: Alianza Editorial.

Carrasco, S.; Bertran, M.; Ballest√≠n, B.; Bretones, E. (2001) ‚ÄúEducaci√≥n, aculturaci√≥n y g√©nero desde la investigaci√≥n en la realidad multicultural de Catalu√Īa.‚ÄĚ. N√≥madas, 14.

Bertran, M. (2000) ‚ÄúDe la relaci√≥n con la madre: las mujeres como enculturadoras‚ÄĚ en  Bertran y otros (ed.) De dos en dos. Las pr√°cticas de creaci√≥n y recreaci√≥n de la vida y la convivencia humana. Madrid: Horas y horas, 55-80.

4) Població gitana, Canvis socioculturals i Educació.

Arran de les col·laboracions de formació i assessorament entre EMIGRA i l'Associació d'Ensenyants amb Gitanos, l’any 2002 es van iniciar també recerques conjuntes que han anat consolidant aquesta línia fins l'actualitat. Essent conscients de l'escassetat de recerques socioantropològiques i educatives sobre la situació del poble gitano en una societat progressivament multicultural i desigual, els nostres projectes es centren en les respostes dinàmiques de les comunitats gitanes als canvis sociodemogràfics, econòmics i polítics i en la necessitat de desenvolupar nous marcs explicatius. Es prioritza una perspectiva comparativa amb la Unió Europea i Amèrica Llatina, i està en un moment d'expansió amb la incorporació d'EMIGRA a la xarxa URBA-Rom http://urbarom.crevilles-dev.org/ i amb diversos projectes recents en curs.

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bereményi, B.A. (2012) Intercultural policies and teachers’ contradictory views. The Roma case in Catalonian schools. Intercultural Education Journal. Volume 23/1

Carrasco, S. & Bereményi, B. A. (2011) Roma culture and language: from assimilation to "additive recognition", Green Perspectives on Roma and Traveller Inclusion, Brussels: Green European Foundation http://www.gef.eu/news/roma-and-traveller-inclusion-in-europe-green-ques...

Bereményi, A. (2011) Prejuicios y estereotipos sobre el alumnado rumano en la escuela: cuando la etnicidad supedita la nacionalidad. Actas del I CIMA, Instituto de Migraciones de Andalucía, Universidad de Granada.

Berem√©nyi, A. (2011) Equal schooling opportunities for Spanish Gitano students? Obstacles and possible solutions. Degirmencioglu, S.M. (ed.) Some still more equal than others? Or equal opportunities for all? ‚Äď Strassbourg: Council of Europe Publishing

Abajo, J. E & Carrasco, S., coords.(2004) Experiencias y trayectorias de √©xito escolar de gitanas y gitanos en Espa√Īa. Colecci√≥n Mujeres en la Educaci√≥n, no. 4. Madrid: CIDE-Instituto de la Mujer

5) Infància, Joventut i Diversitat sociocultural.

Des de principis dels anys 90, EMIGRA van començar a introduir reflexió, formació i recerca sobre Enculturació i Diversitat als estudis d'Antropologia Social i Cultural de la UAB, principalment en forma d'una primera assignatura a l'antic Máster acadèmic en Investigació Bàsica i Aplicada en Antropologia. Molts dels projectes i publicacions esmentades més amunt es poden ubicar, en un sentit general, dins d'aquesta orientació, però resulta també imprescindible abordar separadament la vida infantil y juvenil a la institució escolar per contrast amb altres àmbits que, tot i ser propers a vegades, ens permeten conèixer i analitzar altres potencials i altres problematiques que els afecten o en les quals es troben involucrats. La referència de la recerca antropològica sobre infància és el Anthropology of Children and Childhood Interest Group creat el 2007: http://www.aaacig.org/

Selecció de publicacions d'EMIGRA en aquesta línia:

Bertran, M. i Carrasco, S. (2002) La evolución de la teoría de la enculturación y el redescubrimiento de la infancia, dins de González, A. y Molina, J. L. (eds.) Abriendo surcos en la tierra. Homenaje a Ramón Valdés del Toro, Publicacions d'Antropologia Cultural, 22, 369-392.

Molins Pueyo, C. (2006) "Cultural Change and Play: on Schools’ Misunderstanding of teenage Knowledge " in PlayRights Journal. An International Journal of the Theory and Practice of Play. vol. 27 (1), 4-11.

Hern√°ndez Villasol, R. (2011) J√≥venes, producci√≥n cultural y espacio p√ļblico. Exploraci√≥n etnogr√°fica en espacios l√ļdico-deportivos de Atenas y Barcelona. Emigra Working Papers, 130.

Roca, N. (2011) Construint identitats flexibles. Joves adults d'origen extracomunitari a Barcelona, Emigra Working Papers, 131.

Prado, S. & Llana, C. (2007)  √Ālbums para o Reencontro. Ribadavia e os Ribadavienses V. Imaxes da infancia. Ourense: Xunta de Galicia/Museo Etnol√≥xico.

 

ALTRES PUBLICACIONS RECENTS D'EMIGRA EN ANTROPOLOGIA DE L'EDUCACI√ď:

Narciso, L. (2010) An√†lisi de la producci√≥ cient√≠fica sobre la immigraci√≥ negroafricana a Espanya i Catalunya, a Quaderns-e, 2011, 15 (2)   pp. 76-95

Marin, I., Molins, C. et al. (2010) Els patis de les escoles: espais d'oportunitats educatives. Informes Breus, 31. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. En línia http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/525.pdf

Carrasco, S., Vill√†, R.; Ponferrada, M.; Casa√Īas, E. (2010) La mediaci√≥ escolar a Catalunya, in Casanovas, P., et al., coords., Llibre Blanc de la mediaci√≥ a Catalunya: perspectives sociojur√≠diques. Barcelona: Departament de Just√≠cia, Generalitat de Catalunya - Editorial Huygens, pp 451-569 (Full report n. 8) http://www.llibreblancmediacio.com/

Ponferrada, M. &  Carrasco, S., (2010) Togetherness, coexistence or confrontation. The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1)

 

Prado, S. (2007) Novas Minorías nas Institucións Educativas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco