LAIA NARCISO PEDRO

email: Laia.Narciso@uab.cat  Telèfon: (0034) 93 586 83 19 / (0034) 93 581 87 62

Despatx  B9-215 – Dep. d’Antropologia Social i Cultural, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Despatx  012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Antropòloga i educadora social. És màster en Investigació etnogràfica, teoria antropològica i relacions interculturals (2012), màster en Migracions contemporànies (2010) i postgraduada en Migracions i interculturalitat (2009) per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Actualment, és investigadora predoctoral (PIF) del projecte Reducing Early School Leaving in the EU (7th Framework Programme, European Commission), en el marc del qual fa la seva tesi doctoral, que porta per títol Experiències, trajectòries i identitats dels joves negroafricans a Catalunya: de la immigració a l’emancipació, en la qual investiga trajectòries educatives i vitals d’aquests joves, fent una especial atenció a l’impacte dels processos de racialització des d’una perspectiva de gènere.

Membre del grup de recerca EMIGRA del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB des de 2008 i del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la mateixa universitat des de la seva creació, en els que ha participat en diversos projectes competitius com a investigadora i tècnica de recerca.

Ha realitzat treball de camp a Gàmbia, Senegal i Catalunya. Ha estat professora de grau i imparteix classes de màster al Departament d’Antropologia Social i Cultural i al Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la UAB, i en el camp de l'Educació Social ha treballat en els àmbits d'atenció a la infància i l’adolescència i en l’atenció a persones immigrants en diverses poblacions catalanes.

 

Participació a projectes en curs:

7th FP European Commission, SSH-2012-1, 320223. “Reducing Early school leaving in Europe. IP: Dr. Christianne Timmerman, University of Antwerp. 9  països. IP equip espanyol: Dr. Silvia Carrasco (Spain) 7 investigadors/es. Durada: 2013-2018. www.resl-eu.org.

MINECO, Plan nacional I+D+I, CSO 2012-34285. “La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias.” IP: Dr. Silvia Carrasco. 15 investigadors/es. Durada: 2013-2015.

 

Participació a projectes finalitzats:

7th FP European Commission, SSH-266833. “WP. Policy puzzles with Roma employment” (IP: Vera Messing, equip espanyol: Bálint-Ábel Bereményi) in “Neujobs. Creating and adapting jobs in Europe in the context of a socio-ecological transition.”  

AGAUR-ARAFI, 2010 ARAF1 00037.  “Trajectòries d'èxit escolar dels joves d'origen marroquí a Catalunya.” IP: Dr. Jordi Pàmies. Equip: Dra. Marta Bertran, Dra. Maribel Ponferrada, Sr. Vicenç Casalta, Sra. Laia Narciso i Sr. Mustafà Aoullad Sellam.

AGAUR-ARAFI, 2009 ARAFI-00042.  “Anàlisi diagnòstica i avaluació del funcionament i l’impacte dels EBEs de Vic i Reus a nivell educatiu i comunitari entre la població infantil i juvenil immigrada de nova arribada.” IP GREUV-VIC Dra. Núria Simó; IP EMIGRA-UAB Dra. Silvia Carrasco. Equip GREUV: Dr. Antoni Tort, Dr. Jordi Collet; Equip UAB: Dr. Jordi Pàmies, Sra. Laia Narciso.

AGAUR 2008 ARAF2-00003: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infància i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco. (Tècnica de Suport a la Recerca).

AGAUR 2007 ARAF2-00002: Xarxa d'investigació en etnografia sobre migracions, minories, infància i educació. IP: Dra. Silvia Carrasco. (Becària de recerca).

 

Publicacions:

Narciso, L. (2013). Las ‘excesivas’ chicas negras. Trayectorias, experiencias escolares e identidades. A Culalón, P. (coord.) . Etnografía de la escuela y la interseccionalidad. Madrid: Traficantes de sueños. [forthcoming].

Pàmies, J., Bertran, M., Ponferrada, M., Narciso, L., Aoulad, M., Casalta, V.  (2013). Trajectòries d’èxit i continuïtat acadèmica entre joves marroquins a Catalunya. Temps d’educació,44.  191-207.

Pàmies, J., Carrasco i Narciso, L. (2012). A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España). Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, vol. 6 (1), marzo-agosto 2012, 105-122.

Narciso, L. (2011). Reseña de Esteban, Comellas y Mintegui (Eds.) Antropología, género, salud y atención. AIBR, Vol.6, núm. 2, Mayo-Agosto 2011, 256-260.

Collet, J.; Narciso, L. i Solà, G. (2011). Espais de Benvinguda Educativa (EBE) i escola: valor afegit? Guix, elements d’acció educativa, núm. 373, març de 2011, 33-38.

Narciso, L. (2010). Anàlisi de la producció científica sobre la immigració negroafricana a Espanya i Catalunya. Quaderns-e, 15 (2), 76-95.

Narciso, L. (2010). Revisant els objectius de l'Acadèmia. Les referències sobre immigració negroafricana a Espanya i Catalunya. Emigra Working Papers, núm. 133.

Narciso, L. (2010). Immigració i educació a la premsa. El cas dels Espais de Benvinguda Educativa. Emigra Working Papers, núm. 128.

Carrasco, S. i Narciso, L. (2009). Espais de Benvinguda Educativa a Vic i Reus. Tres interrogants crítics des d'una recerca avaluativa en curs.  A SOS Racisme.  L’Estat el Racisme a Catalunya. Informe Anual 2009. Barcelona: Icaria Editorial. Pàg. 43-47.

 

Participació a Congressos:

Narciso, L. “Las ‘excesivas’ chicas negras. Trayectorias, experiencias escolares e identidades.” III Congreso Internacional de Etnografia y Educación (CIEYE). Madrid, 3-5 juliol, 2013.

Pàmies, Bertran i Narciso "Academic achievement and social integration among Moroccan students in Catalonia (Spain)." European Conference on Educational Research ECER 2012, “The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All”, 18-21 Setembre.

Carrasco, Pàmies i Narciso “Políticas de inclusión educativa e inmigración: La paradoja de los Espacios de Bienvenida Educativa.” XII Congreso de la FAAEE: Lugares, Tiempos, Memorias. Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español. León, 6-9 septiembre de 2011.

Carrasco, Pàmies i Narciso “La retórica de la educación inclusiva en la incorporación de los niños y niñas inmigrantes al sistema educativo en España: la paradoja de los "Espacios de Bienvenida Educativa" comunicació presentada aI Congreso Internacional de las Migraciones en Andalucía (CIMA). Instituto de Migraciones, Universidad de Granada, 16-18 febrer de 2011. Mesa 5.

Narciso, L. “Alumnado de Nueva Incorporación en la prensa nacional y local. Seguimiento del caso de los EBE.” Comunicación presentada en el  Seminario de análisis política e investigación sobre Alumnado de nueva Incorporación (ANI), Granada, 9 i 10 d’Octubre de 2008. LdEI (UGR)-EMIGRA (UAB).

Narciso, L. “En busca de un espacio, de un lugar. Motivaciones y expectativas de las mujeres gambianas en los cursos de catalán.” Póster presentat al  II Congrés Internacional d’ Etnografia i educació. Migracions i ciudadanies. Organitzat per EMIGRA. Setembre de 2007.

Campus d'excel·lència internacional U A B