Sílvia Carrasco

Email: silvia.carrasco@uab.es - Phone: +34 93 5868918/+34 93 581 3149

Office 012 - MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra  or

Office B9-215 - Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Professora d’Antropologia Social des de 1986, ha estat Vicerectora d’Estudiants i Cooperació de la Universitat Autònoma de Barcelona pel periode 2012-2015. Coordina el Grup de Recerca EMIGRA i té una llarga trajectòria investigadora. Ha estat investigadora visitant a diverses universitats europees i americanes. Imparteix les assignatures de grau Etnografia Escolar i el Seminari d'Aplicacions de l'Antropologia a les Polítiques Públiques, i de màster Projectes d'Investigació I i Migracions, Minories i Educació.

La Dra. Carrasco ha estat investigadora principal i partner local de projectes nacionals i internacionals, amb publicacions i direcció de nombroses tesis doctorals. Des de la seva creació i fins el 2007 fou responsable de l’àmbit d’Infància i Migracions a l’Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona, on va dirigir i publicar els primers informes realitzats a Espanya sobre aquest tema. Fou la impulsora i és la sots-directora del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la UAB, creat el 2009, que imparteix el Màster Interuniversitari de Migracions Internacionals.

A més de les tasques de recerca i formació, la Dra. Carrasco és assessora i consultora d’organismes i entitats nacionals i internacionals, membre de la European Science Foundation for the Social Sciences Committee i revisora de projectes i publicacions de les agències i revistes del seu àmbit.

Podeu llegir una entrevista amb la Dra. Silvia Carrasco aquí: http://www.interculturalitat.cat/resources/entrevista-en-profunditat-silvia-carrasco-doctora-en-antropologia-i-sots-directora-del-cer

I algunes de les seves preocupacions sobre la situació de l’educació aquí: http://les3coses.debats.cat/ca/expert/silvia-carrasco

NOVETAT!  Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España (2017-2019). Membre de la Red de Excelencia sobre Estudios Migratorios obtenida en convocatoria competitiva en Enero de 2017 y coordinada por el Dr.F.J. García Castaño de la Universidad de Granada.

Projectes en curs:

7th FP European Commission (2013-2018) Reducing Early School Leaving in Europe. IP: Dr. Christianne Timmerman, University of Antwerp. 9 partner countries. Investigadora principal de l’equip: Dra. Silvia Carrasco; Investigadors: Dr. Jordi Pamies, Dra. Marta Bertran, Dr. Bálint-Ábel Bereményi.

TRANS-EMIGRA: Migraciones y espacios transnacionales de educación: construcción de la identidad de las niñas y parentalidad en las familias marroquíes, pakistaníes y senegambianas en España (2016-2019). MINECO Excelencia y Retos I+D+i MO08748. IPs: Dra. Montserrat Rifà y Dra. Marta Bertran

Projectes recents: 

MOVIBAR La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona: tipos,procesos y tendencias"" Grupo EMIGRA. (2013-12015) MINECO Plan Nacional I+D+i CSO 2012-34285 IP: Dra. Silvia Carrasco

PEER – PARTICIPATION, EXPERIENCES AND EMPOWERMENT FOR ROMA YOUTH [JUST/2013/Action Grants: Rights of Children] – IP of the Consortium: Dr. Maria Roth (Babes-Bolyai University). IP-UAB: Dr. Bálint-Ábel Bereményi. Duration: 24 months (01/01/2015-31/12/2016). Consortium: 14 organisations. UAB Team: 5 researchers

RECERCAIXA-AGAUR (2011) Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió. Investigadora principal, Dra. Carlota Solé. 12 investigadors. 

AGAUR-ARAFI (2010) FILLS I FILLS DE FAMILIES IMMIGRADES ALS PAÏSOS RICS. INFORME 2010 SOBRE EL CAS DE CATALUNYA AL CONTEXT DE LA UNIÓ EUROPEA Investigadora principal: Dra. Silvia Carrasco. Equip: Dr. Bálint-Ábel Bereményi, Dra. Beatriz Ballestín, Dra. Elisenda Casañas & Ms. Cris Molins (UAB); Dra. Heaven Crawley (Univ. of Swansea)

National Science Foundation (US) - Nuffield Foundation (UK) 2005-2010: The children of immigrants in schools in the EU and the US: USA, France, United Kingdom, Sweden, Spain, The Netherlands. Coordinator: Dr. Richard Alba, NYU. 30 researchers; Catalonia-California Team PIs: Dr. Margaret Gibson (UCSC) & Dr. Silvia Carrasco (UAB)

Ministerio de Ciencia e Innovación 2005-2008: Transnational families and the identities of second generation children and youth though school and community experiences in Catalonia. Investigadora principal: Dra. Silvia Carrasco (UAB); 12 investigadors.

AGAUR 2008 ARAFI-00042, 2009-2010: Anàlisi diagnòstica i avaluació del funcionament i l’impacte dels EBEs de Vic i Reus a nivell educatiu i comunitari entre la població infantil i juvenil immigrada de nova arribada. Investigadores principals: GREUV-VIC Dra. Núria Simó; EMIGRA-UAB Dra. Silvia Carrasco

AGAUR 2008 ARAF2-00003, 2009-2010: Xarxa d'investigació etnogràfica sobre migracions, minories, infancia i educació. Investigadora principal: Dra. Silvia Carrasco

Selecció d'encàrrecs i convenis:

Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació (2016-2018): Spin-off RESL.eu + Guiding Citites.eu. Estudi sobre l’Abandonament Escolar Prematur i les Polítiques Locals d’acompanyament a l’escolaritat amb Poblacions vulnerables. IP: Dra. Silvia Carrasco.

European Commission, DG Education & Culture (2016-2017): National Policy and Research Review on Innovative Education Practices. The case of Spain. Coordinació PPMI (Public Policy and Management Institute, Vilnius, Lituania). IPs: Dr. Jordi Pàmies y Dra. Silvia Carrasco.

Diputació de Barcelona, Àrea d’Educació (2009-2010): Estudi sobre l’evolució de la matrícula viva a les poblacions de la província de Barcelona. Investigadors principals: Dra. Silvia Carrasco & Dr. Jordi Pàmies. 4 investigadors.

Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya (2008-2010): Mediació escolar i diversitat sociocultural, Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya. Investigador principal general: Dr. Pompeu Casanovas; Investigadora principal  Àmbit 8: Dra. Silvia Carrasco. 4 investigadores.   http://idt.uab.cat/llibreblanc/

Selecció de congressos i seminaris organitzats:

URBA-Rom French-Spanish 1st Seminar: Policy and Social Regulations, held at CER Migracions, UAB, 21st June 2011 (12 scholars from France, Italy and Spain)

Immigration and Education in Southern Europe, ESF Exploratory Workshop held at UAB, 12-14 November 2009 (25 scholars from Spain, Italy, Portugal, Greece, Cyprus, Malta, Morocco and Turkey)

II International Conference on Ethnography and Education (bilingual in English and Spanish) held at UAB, 5-8 September 2007 Proceedings: UAB-Reunions & Ciencia ISBN: 978-84-89236-04-6 (350 participants; see contributions online as EMIGRA Working Papers)

I CIMA conference held at Universidad de Granada. Co-organizer of 5 streams with F.J. Garcia Castaño, 16-18 February 2011.  Proceedings: ISBN 978-84-694-0400-3http://migraciones.ugr.es/congreso2011/actas/

Selecció de publicacions

Carrasco, S.; Bereményi, B.A. (coords.) Migraciones, Movilidades y Educación. Estrategias familiars y respuestas escolares. Barcelona: Editorial Bellaterra (forthcoming).

Bereményi, B. A. & Carrasco, S. (2017).  Bittersweet success. The impact of academic achievement among the Spanish Roma after a decade of Roma inclusion, W.T. Pink & G.W. Noblit, eds. International Handbook of Urban Education. NY: Springer, 1169-1198.

Carrasco, S.; Villà, R.; Ponferrada, M. (2016). Resistencias institucionales ante la mediación escolar. Una exploración en los escenarios de conflicto. Revista de Antropología Social 25 (1), 111-131.

Carrasco, S.; Narciso, L.; Bertran, M. (2015). ¿Qué pueden hacer los centros públicos ante el abandono escolar prematuro? Las medidas de apoyo al alumnado a través de dos estudios de caso en Cataluña, Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado, 19 (3), 76-92.

Bereményi, B-Á; Carrasco, S. (2015) Interrupted Aspirations: Research and Policy on Gitano Eduation in a Time of Recession in Spain. Intercultural Education Volume 26.1

Bereményi B-À.; Carrasco, S. (2014) Gitans espagnols et immigrés Roms en Espagne : discours émancipateur et nouvelles catégories de stratification. Revue Migrations et Societé, mars-avril 2014.

Carrasco, S; Bereményi, B.Á. (2013) Gitans et école en Espagne. Entre progrès et régressions. Revue Diversité, 174 [http://www2.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www2.cndp.fr/revuevei/accueil.htm]

Gibson, M., Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., Rios, A. (2013) Different Systems, similar results. Youth of Immigrant Origin at School in California and Catalonia, in Alba & Holdaway, eds., The Children of Immigrants at School, a comparative look at integration in the United States and Western Europe, New York: New York University Press. pp 84-119

Carrasco, S., Pàmies, J., Bereményi, B.A., Casalta, V. (2012) Más allá de la "matrícula viva". La movilidad del alumnado y la gestión local de la escolarización en Cataluña, in PAPERS. Revista de Sociologia, 97 (2)

Pàmies, J., Carrasco, S., Narciso, L. (2012) A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España), Monográfico Migración y educación: desafíos para la integración in Revista Iberoamericana de Educación Inclusiva, vol. 5 (3)

Carrasco, S.; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2011) Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, in F. J. García Castaño & S. Carrasco (eds.) Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación, pp 367-400.

Garcia Castaño, F.J, & Carrasco, S. eds. (2011) Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación

Carrasco, S., Bereményi, B. A. (2011) Roma culture and language: from assimilation to "additive recognition", in Green Perspectives on Roma and Traveller Inclusion, Brussels: Green European Foundation http://www.gef.eu/news/roma-and-traveller-inclusion-in-europe-green-ques...

Carrasco, S., Pàmies, J. & Ponferrada, M. (2011) Fronteras visibles y barreras ocultas: la experiencia escolar del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en California, in Revista Migraciones, 29, pp 31-60

Carrasco, S. & Gibson, M. (2010) La educación de los jóvenes de origen inmigrante en secundaria: algunas lecciones comparativas desde Cataluña y California, in Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, 90. pp 59-76

Carrasco, S., Villà, R.; Ponferrada, M.; Casañas, E. (2010) La mediació escolar a Catalunya, in Casanovas, P., et al., coords., Llibre Blanc de la mediació a Catalunya: perspectives sociojurídiques. Barcelona: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya - Editorial Huygens, pp 451-569 (Informe 8) http://www.llibreblancmediacio.com/

Ponferrada, M. & Carrasco, S (2010) Togetherness, coexistence or confrontation. The impact of school climate and culture on peer-to-peer social relations in Catalonia, Mediterranean Journal of Educational Studies, 15 (1), pp. 87-107

Gibson, M. & Carrasco, S. (2009) The education of immigrant youth: some lessons from the US and Spain, a Theory Into Practice, Vol 28 (4), pp 249-257

Carrasco, S., Pàmies, J. Bertran, M (2009) Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social, Rev. Complutense de Educación, Vol 20 (1), pp 55-78

Carrasco, S.; Ponferrada, M.; Villà, R. (2009) Mediación en el àmbito escolar. Breve estado de la cuestión y reflexiones críticas, en Casanovas, P. et al, coords, Materiales del Libro Blanco de la  Mediación en Cataluña, Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

Carrasco, S; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2009) “Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas”. EMIGRA Working Papers, 126.

Carrasco, S. (2008) Multiculturalidad, minorías y educación en España a través del modelo de Ogbu y sus desarrollos, in Jociles, M & Franzé, A. ¿Es la escuela el problema? Perspectivas socio-antropológicas de Etnología y Educación, Madrid: TROTTA

Carrasco, S. (2008) Segregació escolar i immigració: repensant debats i alternatives, Revsta Nous Horitzons, 191 (número especial sobre Immigració)

Ballestín, B. & Carrasco, S. (2007) Infancia e Inmigración, in (AADD) La Infancia en Cifras en España II, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 169-189

Carrasco, S. (2007) Informe sobre Immigració i Participació Social a Catalunya des de les pràctiques locals, Barcelona: Fundació Paco Candel/Àrea d'Immigració del CIIMU.

Carrasco, S., Ponferrada, M., Bertran, M. (2007) Alumnas, trabajadoras y madres. Trayectorias de chicas y mujeres inmigrantes, de minorías y de clases populares, in  Guerrero, S. (coord.) Avanzando hacia la igualdad en las ciencias sociales, Málaga: Diputación de Málaga

Carrasco, S.(2006)  Immigrazione e educazione a la Spagna: opportunità e tensione per un modelo sociale plurale, in Palma, L & Chaloff, J, Scuole e Migrazioni in Europa: Dibatti e prospettive. Roma: Carocci

Carrasco, S. (2006) The experience of poverty among children from migrant families: lessons from the Barcelona report, Conference on Children and Poverty in Europe, Hamburg http://ciimu.org/webs/wellchi/conference_2/streama/carrasco.pdf

Carrasco, S. (2006) Infancia e Inmigración, in (AADD) La Infancia en Cifras en España I, Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 125-138

Carrasco, S. (2006) Islam i Educació, in Poblet, M. & Casanovas, P., eds., Polítiques de l'islam i models d'Europa, IV Cicle Aranguren, Fundació Caixa de Sabadell

Carrasco, S., (dir) Borison, A., Ballestín, B. (2005) Infància i Immigració: tendències, relacions, polítiques, Vol. II (AADD) Infàncies, Famílies i Canvis Socials a Catalunya, Barcelona: CIIMU http://ciimu.org/informes

Carrasco, S. y Abajo, J. E. (2005) “Gitanas y gitanos en la encrucijada: cuestiones de género, éxito académico y cambio cultural”, en Fernández y García Molina, Multiculturalismo y educación. Teorías, ámbitos y prácticas, Madrid: Alianza Editorial.

Carrasco, S., ed. (2004) Inmigración, contexto familiar y educación. Proyectos y experiencias de la población marroquí, ecuatoriana, china y gambiana. Colección Educación y Sociedad, no. 15. Bellaterra: ICE-UAB

Abajo, J. E & Carrasco, S.(2004) Experiencias y trayectorias de éxito escolar de gitanas y gitanos en España. Colección Mujeres en la Educación, no. 4. Madrid: CIDE-Instituto de la Mujer (book)

Carrasco, S. (2004) Infancia e inmigración: entre los proyectos de los adultos y las realidades de los menores, in (AADD) Infancia y familias: realidades y tendencias, Barcelona: ARIEL

Carrasco, S. (dir) (2003) Immigració i diversitat sociocultural a les escoles de Barcelona, Estudis/Monografies 1, Barcelona: Observatori Social de Barcelona

Carrasco, S., (dir) Ballestín, B., Herrera, D., Olivé, C.M. (2002) Infància i Immigració: entre els projectes dels adults i les realitats dels infants, Vol. IV (AADD) La Infància i les famílies als inicis del S. XXI. Barcelona: CIIMU http://ciimu.org/informes

Carrasco, S. (2002) Sobre infancia e inmigración: consideraciones teóricas y metodológicas desde un informe de la situación en Barcelona, en García Castaño, F. J. y Muriel López, C., La inmigración en España: contextos y alternativas. Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales. ISBN 8492139080.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B