Tesis

Tesis doctorals llegides

Aquí trobareu informació detallada sobre les tesis doctorals dirigides i defensades pels membres del Grup. En els casos en què estigui disponible a la base de dades TDX (Tesis en Xarxa), podeu accedir a resums en diversos idiomes i als documents complets de les tesis en l'idioma original.

Tesis doctorals en curs

Aquí trobareu informació detallada sobre les tesis doctorals en curs de realització oficialment inscrites en Programes de Doctorat de la UAB i dirigides per membres del Grup

Campus d'excel·lència internacional U A B