Jordi Pàmies

JORDI PÀMIES ROVIRA  

email: Jordi.Pamies@uab.cat  - Phone: +34 93 5812703

Office G5-14 - Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Professor Agregat del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social-UAB, Vicedegà de Postgraus i Màsters de la Facultat de Ciències de l'Educació, Coordinador del Màster de Recerca en Educació.

Doctor en Antropologia per la UAB. la seva tesi doctoral va rebre la qualificació de Cum Laude, Premi Extraordinari de Doctorat i Premi Estudis sobre Joventut 2006. És investigador i especialista en temes d’educació i migració marroquina a Catalunya, infants i joves d'origen estranger, politiques educatives adreçades a la diversidad cultural. També ha fet treball etnogràfic sobre aquestes qüestions amb població d'origen mexicà al sudoest dels EUA (Califòrnia i Texas). Com a Nuffield Fellow-International Fellowship Program (Regne Unit), ha format part de l’equip Catalunya-Califòrnia del projecte comparatiu internacional The Children of Immigrants in schools in the EU and the EEUU, coordinat pel Dr.Richard Alba. Ha estat Visiting Research Fellow a la University of California, Santa Cruz (2007) i a la University of Texas, Austin (2010). És membre fundador del Grup EMIGRA.

Ha participat en nombroses activitats de formació permanent del professorat i actualment  coordina el Màster interdisciplinari de Migracions Contemporànies i és responsable de Formació al Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la UAB.  És també coordinador de Tercer Cicle del Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social i professor al Master Oficial de Relacions Interculturals, en el Master Oficial de Recerca en Educació-UAB. En ambdós programes de màster ha dirigit diversos treballs de recerca i co-dirigeix dues tesis doctorals en el marc dels projectes que actualment porta a terme.

Projectes  en curs:

Trajectòries d'éxit dels i les joves marroquines a Catalunya. Una anàlisi qualitativa des d'una perspectiva comparativa AGAUR – ARAFI 2010 ARF1 00037. IP: Dr. Jordi Pàmies

Mexican and Moroccan Immigrant Newcomer Students in Central Texas and Catalonia, Spain: A pilot Study of Immigrant Adaptation: IP: Dra. Angela Valenzuela & Dr. Jordi Pàmies

RECERCAIXA-AGAUR (2011) Fills i filles de famílies immigrants a Catalunya: gestió de la interculturalitat per a la cohesió social (Children of immigrant families in Catalonia: managing interculturality for social cohesion) CER Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona. PI Professor Carlota Solé. 12 researchers.

Projectes recents finalitzats:

Estudi sobre la incidència de la matrícula viva als municipis de la provincia de Barcelona. Diputació de Barcelona. 2010. IP: Dra. S. Carrasco i Dr. J. Pàmies.

The Children of Immigrants in Schools (in the US and the EU). Subprojecte Dra. Silvia Carrasco UAB – Dra. Margaret (Greta) Gibson, University of California at Santa Cruz (UCSC): The Children of immigrants in California and Catalonia. NSF-SSRC (EEUU) y Nuffield Foundation (RU, Europa), PIRE awards 2005-2010. IP: Dr. Richard Alba

Familias transnacionales, relaciones interculturales e integración socioeducativa de niños y jóvenes de origen extranjero: perspectivas comparativas. MCYT (SEJ 2005-09 333-C02-C01). IP: Dra. S. Carrasco

Avaluació de l'experiencia dels Espais de Benvinguda Educativa (EBE) de Vic i Reus 2008 ARAF1 00042. IPl: Dra. N. Simó

Evaluación Programa Pizarra digital en la Comunidad de Aragón. Microsoft Espanya i Consejeria Educación Gobierno de Aragón. IP: Dr. Ferran Ferrer. 2008/2009

Selecció de participació en congressos:

Immigration and Education in Southern Europe. Exploratory Workshop EW08-309 (SCSS). European Science Foundation, UAB. 2009.

-FAAEE: XII Congreso de Antropología:. León, 6-9 Septiembre, 2011.
-I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía Granada. 16- 18 Febrero, 2011.
-XIII Congreso de Inmigración. Biculturalismo y segundas generaciones. Almeria 21- 24 abril. 2010
-Exploratory Workshop. European Science Foundation (ESF) Immigration and Education in Southern Europe. 12 - 14 noviembre 2009. UAB.
-Final Conference Children of Immigrants in School. Nueva York. SSRC (Social Science Research Council) - The Nuffield Foundation, octubre 2009
-VI Congreso sobre las Migraciones en España. Universidad de La Coruña 2, 17 al 19 de septiembre, 2009
-5è Congrés Català de Sociologia. Immigració i Societat. UAB, Barcelona 2009, 17-18 d’abril. ACS
-II Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Migraciones y Ciudadanías, 5-8 de Septiembre de 2007

Selecció de publicacions:

Pàmies, J (2013) El impacto de los agrupamientos escolares. Los espacios de aprendizaje y sociabilidad de los jóvenes de origen marroquí en Barcelona. Revista de Educación (aceptado 14-08-2011 y en prensa) nº, 362. Septiembre - diciembre 2013

Carrasco, S; Pàmies, J (2012) Education and Immigration in Spain: A critical literatura review. P. Stevens & G. Dworkin (ed), The Palgrave Handbok of Race and ethnic inequalities in education (en prensa)

Pàmies, J (2012) School encounters: relations and academic achievement, en Carrasco, S.(Ed.) Immigration and the national politics of schooling: comparative ethnographies in California and Catalonia, Amsterdam: Peter Lang Publ. (en prensa) 

Gibson, M., Carrasco, S., Pàmies, J., Ponferrada, M., Rios, A. (2012) Different Systems, similar results. Immigrant Youth in schools in California and Catalonia, in The Children of Immigrants in Schools in the US and the EU, R. Alba & J. Holdaway, eds. New York: New York University Press (en prensa)

Carrasco, S, Pàmies, J., Ponferrada, M., Ballestín, B. & Bertran, M. (2012) School segregation and Education in Catalonia: an ethnographic approach, in European Education Research Journal (en revisión)

Carrasco, S., Pàmies, J., Bereményi, B.A., Casalta, V. (2012) Más allá de la "matrícula viva". La movilidad del alumnado y la gestión local de la escolarización en Cataluña, in PAPERS. Revista de Sociologia, 97 (2) (en prensa)

Pàmies, J., Carrasco, S., Narciso, L. (2011) A propósito de la acogida de alumnado extranjero. Paradojas de la educación inclusiva en Cataluña (España), Monográfico Migración y educación: desafíos para la integración in Revista Iberoamericana de Educación Inclusiva, vol. 5 (3) (en prensa)

Pàmies, J (2011): Éxito académico, inmigración y ciudadanía. Condiciones y posibilidades entre jóvenes de origen marroquí en Cataluña. Actas I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía 16- 18 Febrero, 2011. Granada (en prensa)

Carrasco, S; Pàmíes, J; Narciso. L (2011) La retórica de la educación inclusiva en la incorporación de los niños y niñas inmigrantes al sistema educativo en España: la paradoja de los “Espacios de Bienvenida Educativa” Actas I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía 16- 18 Febrero, 2011. Granada. (en prensa)

Pàmies, J; Carrasco, S; Bereményi, A; Casalta, V (2011) ¿”Matrícula viva” o movilidad del alumnado? Resituando las estrategias de incorporación escolar en Barcelona en el marco de la globalización. Actas I Congreso Internacional sobre Migraciones en Andalucía 16- 18 Febrero, 2011. Granada (en prensa)

Pàmies, J (2011) La construcción de identidades escolares y sociales: jóvenes marroquíes en Cataluña (España). Psicoperspectivas Individuo y Sociedad. Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Vol. 10, nº 1,  144-168

Pàmies, J (2011) Comprensivitat i segregacions: l’impacte dels agrupaments escolars en els fills/es de families  immigrades. Roca, E (coord.) Seminari comprensivitat i educació Fundació Bofill. Barcelona (en prensa)

Pàmies, J (2011) Moroccan immigrants at a secondary school in Catalonia  in Berg, W; Spinthouralis,J & Lalor, J  (dir) Cultural diversity in the Classroom. Verlag fŸr Sozialwissenschaften. Alemania, pp 79 - 95.

Carrasco, S.; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2011) Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas, in F. J. García Castaño & S. Carrasco (eds.) Población inmigrante y escuela. Conocimientos y saberes de investigación. Textos reunidos en homenaje a Eduardo Terrén Lalana. Colección Estudios Creade N.º 5. Madrid: Ministerio de Educación, pp 367-400.

Carrasco, S., Pàmies, J. & Ponferrada, M. (2011) Fronteras visibles y barreras ocultas: la experiencia escolar del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en California, in Revista Migraciones, 29, pp 31-60

Carrasco, S; Pàmies, J, Ponferrada, M (2010) XIII Fronteras visibles y barreras ocultas. Identidades atribuidas y experiencia escolar del alumnado marroquí en Cataluña y mexicano en California. Actas del Congreso de Inmigración. Biculturalismo y segundas generaciones. Almería 21 – 24 abril. 2010

Ferrer, F, Belvis, E, Pàmies, J. (2010) Tablet PCs, academic results and educational inequalities, Computers & Education, doi:10.1016/j.compedu.2010.07. 018.

Acebedo, C; Ferrer, F; Pàmies, J (2009) “Inclusive education: open debates and the road ahead”. Prospects: quarterly review of comparative education; XXXIX(39), 3 / 151. p. 227-238 

Carrasco, S., Pàmies, J. Bertran, M (2009) Familias inmigrantes y escuela: desencuentros, estrategias y capital social, Rev. Complutense de Educación, Vol 20 (1), pp 55-78.

Carrasco, S; Pàmies, J.; Ponferrada, M.; Ballestín, B.; Bertran, M. (2009) “Segregación escolar e inmigración en Cataluña: aproximaciones etnográficas”. EMIGRA Working Papers, 126. 

Pàmies,J; Ballestin, B; Bertran, M; Ponferrada, M; Bouchra, O; Olmos, M i Rubio, M. (2009) ‘Éxito’ y ‘fracaso’ escolar del alumnado extranjero: analizando semejanzas y diferencias en los discursos de las administraciones educativas en Andalucía y Cataluña. VI Congreso sobre las migraciones en España: A Coruña, 17-19 de septiembre de 2009, pp. 1676-1690

Carrasco, S; Pamies, J (2008) Alumnado extranjero y condiciones de escolarización: datos disponibles y datos necesarios para comprender la desigualdad. Revista CEAPA, pp 19 - 24

Pàmies, J (2008) Identidad, integració i escola. Joves d’origen marroquí a la perifèria de Barcelona.Colecció Aportacions, nº 32. Observatori Català de la Joventut. Generalitat de Catalunya

Pàmies, J (2008). L'escolarització dels fills i filles de famílies marroquines a l'Hospitalet en Aportacions sobre la immigració estrangera a l'Hospitalet de Llobregat. Quaderns d'estudi [CEL'H], núm. 20, 87-115

Carrasco, S: Ballestín, B; Bereményi, A; Molins, C; Pàmies, J (2007) Actas del II Congreso Internacional de Etnografía y Educación: Migraciones y Ciudadanías, Barcelona: Elements Gràfics i Grup EMIGRA.

Pàmies, J (2007) Settlement and integration among Moroccan Immigrants and their children in Catalonia en Romaniszyn, K (eds) Culture and Migration. The cultural Implications of International Migrations in the Light of Fieldwork evidence.  63 - 82. Ed Nomos, Kraków, Polonia

Pàmies, J (2007) The conditions for the migration of Moroccans from a Yebli rural area and the conditions for their integration in Catalonia In/Out. Giovani, migrazione e società tra nord e sud del Mediterraneo. Revista Africa e Mediterraneo, 1/07 (59) 12 – 17.Edizione Lai Momo. Bologna, Italia

Pàmies, J (2007) Escolarització i trajectòries socio-laborals i comunitàries dels fills i filles de famílies marroquines immigrades. De la Yebala marroquí a la perifèria de Barcelona Butlletí La Recerca. Universitat Barcelona

Pàmies, J (2004) La inmigración marroquí y la escolarización de los hijos e hijas en un proceso de diferenciación sociocultural. S.Carrasco (coord.) Inmigración, contexto familiar y educación. Colección Educación y Sociedad, nº 15, pp 57 – 95. ICE-UAB    

Pàmies, J (2004) Entre la Yebala marroquí y las aulas de un instituto de la periferia de Barcelona. Actas I Congreso Etnografia y Educación. Ed. Germania. Valencia.

Pàmies, J (2003) Dinámicas educativas y comunitarias de los jóvenes de la Jbala en un instituto de la periferia de Barcelona. Reflexiones desde la investigación en curso. Actas IX Congreso Antropología FAAEE. Barcelona

Pàmies, J;  Madeu,J; Garcia, M; de Gispert, F (2003)  El Barrio educa. Cuadernos de Pedagogia, vol 324, Ed. CISSPRAXIS. Barcelona

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B