Emilia Aiello

EmiliaAiello

Emilia Aiello, és llicenciada en Ciencias Polítiques i de l’Administració per la UAB. Actualment és becària FPU i doctoranda del Departament de Sociologia de la UAB, i membre del GEDIME des del 2012.

La seva tesis doctoral se centra en l’estudi de la participació de les persones gitanes immigrants en associacions gitanes a España, i com aquesta pràctica contribueix a la inclusió social d’aquest col·lectiu i a la cohesió social. Ha participat en projectes de recerca de convocatòries competitives com és el Plan Nacional de I+D i també ha col·laborat en projectes del Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea coordinats des del GEDIME. Alguns d’aquests són INCLUD-ED. Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education, finançat per la Comissió Europea (RTD Integrated Project, 6th Framework Program, 2006–2011); DROM-IN. DROM-IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia (Plan Nacional I+D+i, 2008-2011), i TRANSROMA. Estrategias de movilidad, retorno y prácticas transnacionales entre población gitana rumana (Plan Nacional I+D+i RTD, 2012-2014).

Principales líneas de investigación: Migracions, minories ètniques, poble gitano, ciutadania

Contacto:emilia.aiello@uab.cat

Campus d'excel·lència internacional U A B