Activitats

Divulgació científica

Des del GEDIME organitzem i/o col·laborem en l'organització de diverses activitats de divulgació científica amb la finalitat de generar discussió i reflexionar sobre els resultats dels projectes dirigits pels membres de l’equip.

A continuació es descriu breument una relació d’aquestes activitats.

 

Conferència: Transnational Social Protection: Setting an Agenda (7/07/2016)

Aquesta conferència va ser impartida per la Professora Peggy Levitt, del Wellesley College i Harvard University’s Weatherhead Center for International Affairss. Va tenir lloc el 7 de Juliol a les 11.00h a l’Institut d’Estudis Catalans. Hi vam comptar amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Sociologia.

 

Cicle de Seminaris: “El oficio del Sociólogo” organitzat pel GEDIME (2016-2017)

Aquests seminaris intenten ser un espai obert per discutir entre tots i totes les participants qüestions i debats recurrents de la sociologia com a disciplina i com a professió.

El 24 de maig de 2016 va tenir lloc el primer dels seminaris “¿La investigación social puede (y debe) transformar el mundo?, en el qual van participar la investigadora associada del GEDIME Roxana Rodríguez, la Professora del Departament i investigadora del GEDIME Teresa Sordé, i la Professora del Departament i Directora del GEDIME Sònia Parella.

El 14 de Juny es va celebrar el segon seminari: “Cuáles son las fronteres disciplinares de la investigación sociològica”, en què van participar la Professora del Departament i investigadora del GEDIME, Esperanza Bielsa; la Professora de la Universidad de la Laguna, Maria José Guerra; i el investigador de la UFRGS (Brasil), Francisco Amorim.

 

Jornades "Marruecos y España delante de los retos migratorios de la nueva era" (19-20/05/2016).
Aquestes jornades es van celebrar a Nador, el 19 i 20 de maig de 2016. Van estar co-organitzades per la Facultat Pluridisciplinar de Nador (Universitat Mohamed Primer) i el CER-Migracions (Universitat Autònoma de Barcelona). En el marc d'aquesta jornada, la directora del GEDIME, Sonia Parella, va presentar alguns dels resultats preliminars del  projecte I+D Remimob (Migración de retorno y reemigración:  nuevas dinámicas migratorias de marroquíes y bolivianos  y los retos para  la gestión de la movilidad) que dirigeix.

 

Seminari “Regions Frontereres” (26/05/2016)

El 26 d’Abril de 2016 a la Sala de Juntes de la Facultat de CCPP, des del GEDIME vam organitzar el seminari “Regions Frontereres”, en el qual van participar Roxana Rodríguez Ortiz (Investigadora Associada al GEDIME i Professora de la Univeridad Autónoma de la Ciudad de México), y la Profesora Rosa Soriano (Universidad de Granada).

Aquest seminari tenia com antecedents la signatura d'un conveni de col·laboració entre el CER-Migraciones de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (febrer 2015), amb la finalitat de realitzar recerca conjunta sobre “Regions frontereres. Un estudi comparatiu intercontinental”. En aquest marc, l’objectiu d'aquest seminari amb especialistes en estudis fronterers és mostrar diferents mirades sobre com es pensen les fronteres en el món, que facilitin la reflexió al voltant de fenòmens tan controvertits, com els que observem actualment, derivats de l'absència de polítiques clares en funció de la defensa dels drets humans, que serveixin per plantejar enfocaments epistèmics no només en funció del dret internacional, sinó també en funció de les necessitats locals.

 

Jornada “Refugiados en movimiento. Pensar más allá de la crisis mediterránea” (21-22/04/2016)

El 21 i 22 d’Abril de 2016, des del CER-MIGRACIONS vam organitzar les Jornades “Refugiats en moviment”, al Espai Contrabandos (22/04) i al CCCB (23/04). En aquestes jornades vam comptar amb la participació d’experts acadèmics, professionals, activistes i representats d’Europa i Orient Mitjà amb els quals vam debatre sobre la crisis dels refugiats actual des de múltiples perspectives.

 

Seminari “Implicacions ètiques de la recerca amb grups vulnerables” (27/01/2016)

Aquest seminari ha estat celebrat el 27 de Gener de 2016, de 11.00h a 15.00h, a la Sala de Juntes de la Facultat de CCPP, i ha estat a càrrec de Teresa Sordé (Professora del Dept. de Sociologia i investigadora del GEDIME/CER-Migracions) i Sarai Samper (Directora D-CAS).

 

Simposi Internacional “Connexions cosmopolites” (14-15/11/2013).

Aquest va ser el segon simposi internacional del projecte I+D “Apertura cosmopolita al otro”. Estructurat en dos dies, el simposi va comptar amb la participació d’investigadors experts en estudis de cosmopolitisme que van discutir els resultats dels projecte i van compartir les seves reflexions al voltant d’aquest. Alguns dels participants van ser Gurminder K. Bhambra (University of Warwick);  Ipek Demir (University of Leicester); Gerard Delanty (University of Sussex), entre d’altres.

 

Seminari “La migración de retorno en el contexto de crisis económica. Perspectivas teórico-metodológicas y desafíos para las políticas públicas” (27/09/2013).

Organitzat en el marc del projecte I+D “RETRANS: Retorno desde el transnacionalismo” (2011-2014), dirigit per la Dra. Sònia Parella, aquest seminari va  comptar amb la participació d’investigadores de sis països diferents que van debatre sobre les perspectives teòrico-metodològiques per aproximar-se als estudis  de la migració de retorn. Els investigadors convidats que van assistir al seminari van ser: Sílvia Marcu (Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC), Liliana Rivera (Universitat de México), Isabel Yepez (Université Catholiquede Louvain), i Leonardo Cavalcanti (col·laborador del GEDIME i actualment professor i investigador a la Universidade de Brasília). A més, vam comptar també amb la participació de representats de l’Associació ACOBE. Cal destacar que d’aquesta recerca s’ha derivat una xarxa internacional d’investigadors experts en estudis de migracions de retorn, i a més a més una estreta col·laboració entre el GEDIME i ACOBE.  

 

Reunió consell assessor TRANSROMA: 28/05/2013

De forma similar a la reunió del consell assessor del projecte DROM IN, acabat aquest i iniciat el projecte que ha donat continuïtat a la recerca, TRANSROMA, el GEDIME va acollir també aquesta reunió en què persones gitanes immigrants van contrastar les seves experiències personals amb els resultats preliminars teòrics d’aquest. Alhora, aquests agents socials van contribuir a donar orientacions sobre com contactar amb persones gitanes Romanenes per dur a terme el treball de camp transnacional que requereix el projecte.

 

Simposi Internacional “Cosmopolitisme i traducció” (14/12/2012).

Celebrat en el marc del projecte I+D “Apertura cosmopolita al otro”, dirigit perla Investigadora Ramony Cajal i membre del GEDIME Esperança Bielsa, en aquest simposi es van exposar els avenços de l’anualitat 2012 del projecte. El simposi va comptar amb la participació d’investigadors especialitzats en els àmbits dels estudis de cosmopolitisme i traducció com són Peter Wagner (UB-ICREA), Inna Kozlova (UAB); Marta Arumi (UAB) i Anna Gil-Bardají (UAB).

 

Seminari Internacional “Jóvenes de origen inmigrante. Retos para la gestión de la interculturalidad y la cohesión social” (11/12-12-2012)

Com a una de les activitats derivades del projecte Recercaixa “Hijos e hijas de familias inmigrantes en Cataluña: gestión de la interculturalidad para la cohesión social” (RecerCaixa2011), aquestes van ser unes jornades de reflexió sobre els principals repte i riscos que afronten aquests joves, on es van explicar els avenços teòrics en relació a les segones generacions d’immigrants, i també es van donar orientacions sobre les mesures per assolir la seva inclusió social. El seminari va comptar amb la participació d’investigadors de reconegut prestigi en l’àmbit de les migracions i les segones generacions com  és el Dr, Alejandro Portes (University of Princeton – Miami), amb qui el GEDIME ha col·laborat en diverses ocasions.

 

Seminari internacional “El imaginario cosmopolita de Europa. Configurando el espacio transnacional en torno a la migración y la ciudad en el siglo XXI” (13/06/2012).

Co-organitzat entre membres del GEDIME i el CIDOB, en aquest seminari, a més d’exposar-se els principals resultats del projecte dirigit per la Dra. CarlotaSolé “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social. Estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas (2008-2012), finançat per l’ Instituto dela Mujer, es va explorar l’”imaginari cosmopolita d’Europa” a través de la reconfiguració de l’espai transnacional que es produeix al voltant de la migració i a la ciutat en l’actualitat. Amb aquesta activitat es van aprofitar les sinergies entre el GEDIME, el CIDOB i el COMPAS (institut de recerca dela University of Oxford) amb la finalitat d’examinar temes de gran actualitat en el debat polític i acadèmic, com són la migració, la perspectiva transnacional, el cosmopolitisme i la gestió dels espais urbans a Europa. El seminari va comptar amb la participació de més de 10 ponents, investigadors experts en el tema i a més a més representats polítics.

 

Workshop “Book Project on Circular Migration” (23-24/02/2012)

Aquesta jornada de treball va ser organitzada per la United Nations University juntament amb el GEDIME a Barcelona, amb la finalitat de discutir sobre els debats més recents sobre les migracions circulars. Les principals conclusions s’han recollit en un llibre que es publicarà enguany per l’editorial Springer. En el workshop hi van participar investigadors de la University of Ghana, la University of Freiburg, Universidad di Génova, la Universidad CAtólica de Bolivia, UNU-CRIS, University of Puget Sound, University of  the Witwatersrand, i alguns investigadors del GEDIME-CER Migracions.

 

Seminari Final DROM IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia (Plan Nacional de I+D+i. 2009-2011) (20/12/2011)

El seminari final del projecte I+D DROM-IN, es va celebrar a la Universitatde Girona. Aquest va ser un espai de diàleg entre investigadors i persones vinculades amb l’àmbit associatiu gitano, on van compartir i debatre sobre els resultats més rellevants del projecte, sobretot respecte els reptes per avançar en la inclusió del col·lectiu de persones gitanes immigrants a Espanya. D’aquest projecte s’han derivat recerques posteriors sobre el tema.

 

Reunió del Consell assessor del projecte I+D DROM IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia (13/05/2011).

El GEDIME va acollir la reunió del Consell Assessor de projecte I+D DROM IN dirigit per la Dra. Sordé per tal de debatre amb persones representants del col·lectiu gitano les orientacions del projecte i els avenços científiques que s’havien fet el primer any de la recerca. En aquesta reunió hi van participar persones gitanes del País Basc, de Catalunya i València.

 

Conferència final INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education (6th FP, European Comission, 2006-2011) (06/12/2011)

Aquesta conferència va concloure la recerca europea INCLUD-ED, del qual la Dra. Teresa Sordé liderava un dels projectes (Projecte Integrat). Es va celebrar a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les i va comptar amb més de 300 persones, entre elles, investigadors de les 15 institucions europees sòcies del projecte, així com també d’Eurodiputats i Eurodiputades, representats d’associacions que havien participats en diferents moments del projecte, membres de les famílies, i altres representats de la comunitat. A la conferència es van presentar els resultats més rellevants del projecte, molts dels quals s’han recollit posteriorment en resolucions polítiques europees. 

 

Seminari InternacionalLos campos sociales transnacionales de los migrantes latinoamericanos en España. El caso boliviano” (26/11/2009)

En aquest seminari es van presentar els resultats preliminars del projecte I+D “Transnacionalismo económico: remesas y empresas de los migrantes bolivianos en España” (2007-2010), coordinat per la Dra. Carlota Solé. En ell hi van participar investigadors com són el Dr. Leonardo de la Torre (Universitat de Cochabamba), la Dra. Tanja Bastia (University of Manchester), la Dra. Anahí Viladrick (Hunter College of the City University of New York), la Dra Marcela Tapia (Instituto Universitario Ortega y Gasset), entre altres. A més a més, vam comptar també amb la participació de representants d’associacions d’immigrants, com eren l’Asociación Cooperación Bolivia-España i la Federación de Entidades Bolivianas en Cataluña.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B