Skip to Content
Universitat Autònoma de Barcelona

Presentació

L’any 2003 la Universitat Autònoma de Barcelona va constituir la Càtedra de Traducció Jordi Arbonès, arran de la donació del llegat personal de l’escriptor i traductor per part dels hereus, amb la finalitat d’investigar la traducció literària. Aquest fet va empènyer un grup de professors a treballar plegats en diversos aspectes de la història de la traducció. El Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC) va adquirir caràcter oficial el 2009, amb el reconeixement de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (2009: SGR 1294). Alhora, el grup va obtenir l’ajut d’un projecte coordinat I+D+i, «La traducción en el sistema literario catalán: exilio, género e ideología (1939-2000)» (FFI2010-19851-C02-01), amb la participació del grup Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació, de la Universitat de Vic, i el projecte «Traductoras y traducciones en la Cataluña contemporánea (1939-2000)» (FFI2010-19851-C02-02).

El 2015, el GETCC ha obtingut un altre ajut per al projecte coordinat I+D+i: Â«La traducción catalana contemporánea: censura y políticas editoriales, género e ideología (1939-2000)» (FFI2014-52989-C2-1-P), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

 

Els objectius generals del Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC) són els següents:

          - Investigar i difondre el patrimoni de les traduccions en unes circumstàncies especialment adverses: el franquisme i l’exili.

          - Investigar i difondre el patrimoni de les traduccions de 1975 ençà.

          - Estudiar la traducció catalana contemporània des de perspectives teòriques, lingüístiques, sociolingüístiques i socioculturals.