Francesc Galera

 

Universitat Autònoma de Barcelona

Francesc.Galera@uab.cat

ORCID iD: 0000-0002-6573-2056

Francesc Galera graduated in Translation and Interpreting (2004) at Universitat Autònoma de Barcelona and holds a MA in Terminology and Professional Necessities by Universitat Pompeu Fabra (2008) and a PhD in Translation and Intercultural Studies (2016) by Universitat Autònoma de Barcelona with the dissertation Avel·lí Artís-Gener, traducció i alteritat. El com i el perquè de la praxi traductora de Tísner. He is translator, proofreader and linguistic advisor since 2005, and works at the Department of Translation and Interpreting at Universitat Autònoma de Barcelona since 2012. 

His research interests focus on exile, alterity and postcolonialism in translation and Catalan literature in the twentieth century. 

 

PUBLICATIONS

2016 «Avel·lí Artís-Gener, postcolonialisme i traducció». Quaderns. Revista de Traducció, 23, p. 111-120.

2013 «Avel·lí Artís-Gener». Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català, 15.

2013 «Gabriel García Márquez». Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català, 15.

 

TRANSLATIONS & TERMINOLOGY

2013 Vocabulaire panlatin des pneumopathies professionnelles (Vocabulari panllatí de les pneumopaties professionals). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

2009 Vocabulaire panlatin de la grippe aviaire (Vocabulari panllatí de grip aviària). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française, 2009.

2007 Lexique panlatin de la géomatique (Lèxic panllatí de la geomàtica). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

2004 Vocabulário panlatino da inteligência artificial (Vocabulari panllatí d’intel·ligència artificial). Québec; Montréal: Office québécois de la langue française.

 

LECTURES & PAPERS

2015 Retranslation in Context II. Boğaziçi University, Istanbul. Avel·lí Artís-Gener, the translator from Spanish who translated himself into Spanish.

2015 VI Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis de l'Àsia Oriental. Universitat Autònoma de Barcelona. Avel·lí Artís-Gener, traductor al català de García Márquez, Borges i Vargas Llosa.

2014 XVIth Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula. Oxford University. La traducció literària del castellà al català: una combinació innecessària? El cas d'Avel·lí Artís-Gener, traductor de García Márquez, Borges i Vargas Llosa.

2013 VIII Congrés Nacional d'ACLES. Universitat de Girona. Nous reptes per als centres de llengües: estàndards de qualitat.

2010 VI Jornada Científica Realiter. Universidade do Algarve, Faro. Nomenclatura trilingüe: la traducció del món de la universitat

2009 VI Congrés Nacional d'ACLES: innovació i qualitat. Universitat Politècnica de València. Implantación de sistemas de control de la calidad en el Servicio de Lenguas de la UAB

2007 IX Jornades sobre la Traducció. Universitat Jaume I. Les eines del corrector: suficiència, insuficiència i noves perspectives.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B