Presentació

 

grafo logo

 

El GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada) és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, mitjançant l’esforç en la conceptualització i el desenvolupament d’instruments que fonamenten l’adequació entre els dissenys d’investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit és atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l’Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció sempre des d’una posició epistemològica crítica.

El GRAFO té reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l'AGAUR ( SGR 2014-587) i està constituït per investigadors pertanyents a tres equips (egolab-GRAFO, getp-GRAFO i mossa-GRAFO) que col·laboren en la realització de recerques substantives i en el desenvolupament de mètodes comuns de recerca.

En l'actualitat, la coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.

 

View in English

 

 

 
Campus d'excel·lència internacional U A B