Team

Contact us by e-mail: gramm@mat.uab.cat


Aureli Alabert


Xavier Mora


Rosa Camps


Laia Saumell


Mercè Farré


Carme Safont


Gregori Guasp


Marta Pellicer


Joan Escalante


Carme Font

Campus d'excel·lència internacional U A B