2007

CAMPS, A. (2007) Pròleg. A SÁNCHEZ ENCISO, J. (Con)viure en la paraula. L'aula com a espai comunitari. Barcelona: Editorial Graó.
TORRALBA, M.; PRADA, T. (2007) "Aplicació multimèdia per a la logopèdia". IV Jornades d'Innovació Docent. Resums de les presentacions. IDES, UAB.
GUASCH, O. (2007) De l’ensenyament d’idiomes a l’aprenentatge de la llengua (pp. 147-160). A GUASCH, O.; NUSSBAUM, (eds.) (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials. UAB.
PÉREZ ESTEVE, P.; ZAYAS, F. (2007) Competencia en comunicación lingüística. Madrid: Alianza Editorial.
CAMPS, A. (2007). Comunicar en contextos académicos y científicos a CASTELLÓ, M. (coord.), SOLÉ, I.; TEBEROSKY, A. Comunicar en contextos académicos y científicos. Barcelona: Editorial Graó.
RUIZ BIKANDI, U.; CAMPS, A. (2007) Corrientes en investigación educativa y formación del profesorado: una visión de conjunto. Cultura y Educación, 19 (2), 104-122.
GUASCH, O. (2007) De l’ensenyament d’idiomes a l’aprenentatge de la llengua. A GUASCH, O.; NUSSBAUM, (eds.) (2007) Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials, 147-160.
MILIAN, M.; CAMPS, A. (2007) El razonamiento metalingüístico en el marco de secuencias didácticas de gramática (SDG) (pp. 25-53). A CAMPS, A. (coord.): Diálogo e investigación en las aulas. Investigaciones en Didáctica de la Lengua. Barcelona: Editorial Graó.
CAMPS, A. (2007) Escriure i aprendre a escriure, confluència d'activitats. Escola Catalana, 443, 20-22.
CAMPS, A.; RUIZ, U. (coords.) (2007) Formación docente y plurilingüismo. Cultura y Educación, 19 (2).
RUIZ, U. (2007)  Hizkuntza tratamendua/Tratamiento lingüístico. A PARDO, M. (coord.) Haurreskolak. Eibar (Gipuzkoa): Haurreskolak Partzuergoa.
BARQUIN, A.; HERNANDEZ, P.; IBARRA, J.; LOPEZ, J; ORTEGA, I.; RUIZ, U.; SESMA, A.; ZULAIKA, T. (2007) Hizkuntzen irakaskuntza iritsi berriekin (La enseñanza de lenguas con alumnado recién llegado). Hik hasi, 119, 27-31.
RUIZ, U. (2007) La autoobservación en clase de lengua como mecanismo colectivo de formación. El discurso protector. Cultura y Educación. Madrid: 19/2, 165-182.
GUASCH, O. (2007) La educación multilingüe: un reto para el profesorado. Cultura y Educación, 19 (2), 135-147.
GUASCH, O. (2007) La escritura en segundas lenguas (275-300). A TRUSCOT DE MEJIA, A.M.; COLMENARES, S. Bialfabetismo. Lectura y escritura en dos lengua en Colombia. Cali: Universidad del Valle.
RUIZ, U.; CAMPS, A. (2007) La formación de docentes para situaciones plurilingües. Cultura y Educación. Madrid: 19 / 2, 101-103.
PLAZAOLA, I.; RUIZ, U. (2007) La formation en tant qu'activité collective. Formation et pratiques d'enseignement en question: 6, 121-138.
RUIZ, U. (2007) La reflexión interlingüística. Enseñar a escribir y a pensar en varias lenguas. Aula de Innovación Educativa: 175, 26-28. 
CAMPS, A.; SOLÉ, I. (coords.) (2007) Llegir i aprendre a llegir. Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, 41, 4-14.
BIGAS, M.; CORREIG, M.; FONS, M. (2007) Llengua. 1r. Educació primària. Vic: EUMO.
BIGAS, M.; CORREIG, M.; FONS, M. (2007) Llengua. 2n. Educació primària. Vic: EUMO.
RODRÍGUEZ, C. (2007) 'Perdió el libro que se compró/había comprado pocos días antes' . Reflexiones iniciales en torno al saber gramatical sobre los tiempos verbales del pasado en alumnos de Secundaria Obligatoria. Didáctica (Lengua y Literatura) 19, 223-246.
MILIAN, M. (2007) Preguntes obertes a la noció de competència (pp.11-24). A  Aproximacions a la competència multilingüe. Bellaterra: Dept. Didàctica de la Llengua, de la Literatura i de les Ciències Socials. UAB.
BALAGUÉ, F.; ZAYAS, F. (2007) Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents. Barcelona: UOC.
CAMPS, A. i MILIAN, M. (coords.) (2007) Writing and the making of meaning: An Introduction (pp. 241-249).  A L1 Educationat Studies in Language and Literature. Kluwer Academic Publishers.

Campus d'excel·lència internacional U A B