El Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) és un grup creat a la Universitat Autònoma de Barcelona en la convocatòria de grups de recerca de l’any 2007 (Acords Grups d’Investigació de la UAB 22/2007, de 15/05. CO: 1761) i reconegut per l'Agència Catalana de la Qualitat Universitària (Resolució de 3 de juliol de 2009, Expedient 2009 SGR 468). Aquesta és la primera convocatòria en la qual opta per ser considerat un GRC. La seva trajectòria és, però, anterior al seu reconeixement per la UAB l’any 2007. En part, és la conseqüència de dos projectes I+D+I el primer dels quals fou dirigit per la Dra. Pilar Benejam amb anterioritat al 2005 i el segon dirigit per Joan Pagès a partir de l’any 2004 i que ja ha estat citat anteriorment. 
També ho és, però, del treball realitzat en els grups FORPRODICS (Formació del Professorat en Didàctica de les Ciències Socials), i GRIDH (Grup d’Investigació i Desenvolupament en didàctica de la història), ambdos dirigits per Joan Pagès. Sense oblidar tampoc el projecte signat amb la Fundació Jaume Bofill per indagar les representacions dels i de les joves de 4t d’ESO del dret, la justícia i la llei, en el que participaren dos membres del grup, Montserrat Oller i Joan Pagès, aquest darrer a títol de coordinador de la investigació. La producció científica dels dos primers grups ha estat considerable –tot i no comptar amb cap projecte de recerca finançat- ja que han produït cinc i dues tesis doctorals respectivament, quatre de les quals en el període comprès entre el 2005 i el 2008.  
En l’articulació definitiva del grup s’han de destacar els dos projectes ARIE de 2005 i de 2006, que conjuntament amb la recerca I+D+I – “¿Qué saben y qué deberían saber de política los alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria? Una investigación sobre educación cívica y formación democrática de la ciudadanía” (2004-2008 -- SEJ 2004-02046 /EDUC)-, han estat decisius per a la cohesió del grup i per evidenciar la necessitat de sol·licitar ser grup consolidat. 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B