Línies de recerca

La finalitat principal del grup ha estat, i és, la recerca destinada a esbrinar
a) què passa quan s’ensenyen i s’aprenen continguts de ciències socials, geografia i història a la pràctica dels centres d’infantil, primària, secundària i batxillerat i
b) què passa quan els estudiants de mestre i de professorat de secundària aprenen a aprendre a ensenyar aquests continguts a la universitat i a la pràctica.

Si l’objectiu de l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, de la història i de l’educació per a la ciutadania és “desenvolupar la competència social i ciutadana” de l’alumnat de l’escola catalana, s’ha de conèixer què passa a la pràctica i investigar quan es realitzen aprenentatges i per què, i quan apareixen problemes i per què. Els resultats d’aquests recerques han de permetre canvis a la pràctica d’ensenyar i d’aprendre geografia, història, ciències socials i educació per a la ciutadania a les aules i canvis en la pràctica de la formació del professorat.

Aquesta finalitat es pretén desenvolupar, i traduir, en quatre grans àmbits:

 i) El desenvolupament de competències i d’habilitats de pensament històric en els joves a través de l’ensenyament de la història de Catalunya;

 ii) L’anàlisi i valoració dels coneixements polítics i cívics que els estudiants de 4t d’ESO saben i dels que haurien de saber al finalitzar l’escolaritat obligatòria;

 iii) El desenvolupament de les competències professionals per a l’ensenyament de les ciències socials, de la geografia, la història, la història de l’art i l’educació per a la ciutadania des de la formació inicial i continuada del professorat.

 iv) L’anàlisi del rol de les disciplines en l’ensenyament i l’aprenentatge de les qüestions socialment vives i dels resultats de propostes d’innovació educativa centrades en els canvis, els reptes i els problemes socials rellevants.

La recerca de GREDICS s'ubica dins de la Unitat Departamental de Didàctica de les Ciències Socials. Trobareu més informació al web de la unitat:Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

Campus d'excel·lència internacional U A B