El nostre grup de recerca, fundat per la Dra. Amparo Tusón, dirigit durant molts anys per la Dra. Luci Nussbaum i actualment liderat per la Dra. Melinda Dooly, té dècades d'experiència en la realització d'estudis en l'ensenyament de llengües, el plurilingüisme, la formació del professorat, els estudis interculturals, la tecnologia i altres àrees relacionades amb l'adquisició de llengües (veure línies de recerca).

Treballem en col·laboració amb experts de tot el món amb la intenció d'avançar en els coneixements sobre l'educació en el segle 21. Col·laborem estretament amb els agents més implicats, com a professors d'educació de primària i de secundària, directors de centres i altres persones responsables de les decisions polítiques educatives. Hem estat reconeguts com a grup de recerca consolidat i de qualitat per part de la Generalitat de Catalunya des de 2005.

Posicionament del GREIP per l’ús i l’aprenentatge del català a l’escola de Catalunya

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B