Amparo Tusón Valls

Doctora en Antropologia lingüística i cultural (U. de California, Berkeley) i en Filologia (U. de Barcelona). És catedràtica d'Escola Universitària de Llengua espanyola (Departament de Filologia Espanyola) a la Universitat Autònoma de Barcelona. Exerceix la seva docència a la Facultat de Ciències de l'Educació i a la Facultat de Lletres. Va iniciar la seva recerca analitzant els fenòmens de contacte de llengues (català-castellà) i els seus efectes en la vida de les aules (aquest va ser el tema de la seva tesi doctoral, realitzada sota la direcció del Dr. J. J. Gumperz, i presentada l'any 1985). És especialista en pragmàtica i anàlisi del discurs.

S'ha dedicat a la formació inicial i permanent del professorat i a l'estudi dels processos d'aprenentatge de l'espanyol com a llengua primera, segona i estrangera, des d'una perspectiva discursiva. De forma específica, ha analitzat els fenòmens relacionats amb el desenvolupament de la competència discursiva oral a les aules, des d'un enfocament etnogràfic. Ha publicat diferents artícles i llibres entre els que podem destacar "Anàlisi de la conversa", "Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua" (co-autores: C. Lomas i A. Osoro), "Las cosas del decir: Manual de Análisis del discurso" (en col·laboració amb Helena Calsamiglia) i "Enseñanza del lenguaje, emancipación comunicativa y educación crítica. El aprendizaje de competencias comunicativas en el aula" (aquest últim en col·laboració amb Carlos Lomas). També ha estat codirectora de la revista Textos de Didáctica de la Lengua y de la Literatura des del seus inicis al 1994 fins finals de 2013; des de 2014 forma part del Consell Assessor.

Campus d'excel·lència internacional U A B