Beques obtingudes pels membres i estudiants GREIP

 

I. Becaris/àries Formació de Personal Investigador FPI (Ministerial)

Laura Llobet Garcés: 2005-2007

 

II- Becaris/àries Formació Inicial FI-DGR (AGAUR-GenCat)

Helga Martínez: 2014-2017

Víctor Corona: 2006-2009

 

III.- Becaris/àries Personal Investigador en Formació PIF UAB

Júlia Llompart: 2013-2016

Natalia Evnitskaya: 2008-2011

 

IV.- Altres tipus de beca o ajuts

Melinda Dooly: Beca de Movilidad en el Extranjero José Castillejo per realitzar un projecte de recerca a l'Institute of Education, University College London (GB). Març-Juliol 2016. 

Emilee Moore: Beca postdoctoral de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País per realitzar una estada de recerca amb la professora Ofelia Garcia. Lloc: 'New York State Initiative on Emergent Bilinguals' (City University New York). Setembre - desembre 2015

Emilee Moore: Beca postdoctoral Beatriu de Pinós per realitzar un projecte de recerca a l'Universitat de Leeds (Gran Bretanya) 2015-2017

Emilee Moore: Beca postdoctoral Juan de la Cierva per a la Universitat de Lleida (2015)

Luyan Teng: Beca predoctoral China Scholarship Council (CSC). 2013-2016

Natalia Evnitskaya: Beca postdoctoral Aliança 4 Universitats. 2012-2014

Jesús Alirio Bastidas Arteaga: Beca E2NHANCE (Erasmus Mundus). 2010-2011

Emilee Moore: Beca predoctoral del Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya, Agència Espanyola de Cooperació Internacional. 2007-2010

Virgínia Unamuno: Beca postdoctoral Ramón y Cajal d'investigadors seniors (Ministeri de Ciència i Tecnologia). 2003-2007

 

V.- Estades de recerca vinculades al grup

Mandy Deal: Centre de linguistique appliquée, Université de Neuchatel. 2016

Melinda Dooly: Institute of Education, University College London. gener - juliol 2016

Emilee Moore: CUNY (City University New York). Estada de recerca amb la professora Ofelia Garcia. Setembre - desembre 2015. Estada relacionada amb beca postdoctoral de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País.

Emilee Moore: University of Leeds. Estada relacionada amb beca postdoctoral Beatriu de Pinós per realitzar un projecte de recerca a l'Universitat de Leeds (Gran Bretanya) 2015-2017

Joan Ploettner: CRADLE, University of Helsinki. 2016

Júlia Llompart: Estada de curta durada a l'estranger pels becaris dels convocatòries PIF UAB. Lloc: Universitat de Basilea. 02/10/2014 - 02/01/2015.

Emilee Moore: Ajuts Erasmus teaching mobility. Lloc: Department of Culture and Identity, Roskilde Universitet, Denmark. 29/05/2012 - 08/06/2012

Víctor Corona: Estada de curta durada a l'estranger AGAUR. Lloc: King’s College, Londres.2009 (14 setmanes).

 

VI.- Tècnics de suport a la recerca SGR-AGAUR

Claudia Vallejo: 2009-en curs (1273 SGR 2009 i 595 SGR 2014)

Adriana Patiño: 2006-2009 (00330 SGR 2005)

Paula González: 2005-2006 (00330 SGR 2005)

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B