Currículum Comú per a la Formació del Professorat (JoMiTE)

 

Aquest projecte té com a objectiu el disseny del programa marc d’un futur màster europeu (Joint Master in Teacher Education: JoMiTE) per a la formació inicial del professorat de secundària que s’implementaria el setembre de 2010. Per aquest fi, es treballa en el desenvolupament d’un currículum comú i dels mòduls que s’oferiran a cada universitat. Concretament es treballa en els següents àmbits: pedagogia – psicologia - sociologia; didàctiques específiques (matemàtiques, ciències i llengua estrangera), recerca i  interculturalitat.

Projecte

Data inici:
1 d'octubre 2007
Data fi:
30 de setembre 2010 
Entitat finançadora:
Comissió Europea (Project 133928-LLP-1-2007-1-NL-ERASMUS-ECDSP)
Finançament total del projecte:
300.000 €
Finançament per a la Universitat Autònoma de Barcelona
36.629 €        
Investigador principal :
Jan Folkert Deinum (Rijksuniversiteit Groningen, NL)
Investigador principal a la Universitat Autònoma de Barcelona:
Dra. Dolors Masats Viladoms (GREIP)
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona que hi participen
Dr. Jordi Deulofeu Piquet, Dra. Melinda Dooly Owenby (GREIP), Dra. Mequè Edo Basté,  Dra. Cristina Escobar Urmeneta (GREIP), Dra. Lourdes Figueiras Ocaña, Dra. Cristina Laborda Molla, Dra. Anna Marbà Tallada, Dra. Conxita Márquez Bargallo, Dr. Màrius Martínez Muñoz, Dr. Rafa Merino Pareja.
Universitats que hi participen:
University of Groningen, Groningen, The Netherlands; Eszterházy Károly College, Eger, Hungary; Charles University, Prague, Czech Republic; Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain; University of Tartu, Tartu, Estonia; University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom; University of Helsinki, Helsinki, Finland; University of Joensuu, Joensuu, Finland; University of Regensburg, Regensburg, Germany 
Campus d'excel·lència internacional U A B