Els enfocaments plurals de les llengües i de les cultures (CARAP)

 

Anomenem enfocaments plurals de les llengües i de les cultures als enfocaments didàctics que utilitzen activitats d'ensenyament-aprenentatge que impliquen alhora vàries (més d'una) varietats lingüístiques i culturals. Podem distingir quatre enfocaments plurals:

l'enfocament intercultural 

el despertar a les llengües 

la intercomprensión entre llengües parents 

la didàctica integrada de les llengües apreses

Aquests enfocaments es basen en l'abandó d'una visió tancada de les competències de l'individu en matèria de llengües i de cultures, abandó que sorgeix lògicament de la manera que El Marc Europeu de Referència concep la noció de competència plurilingüe i pluricultural: aquesta competència no consisteix en una col•lecció de competències distintes per a comunicar segons les llengües, sinó en una competència plurilingüe i pluricultural que engloba el conjunt del repertori lingüístic disponible.

Projecte  

Data inici:
2008
Data fi:
2011
Entitat finançadora:
ECML. Consell d'Europa. 
Coordinador:
Michel Candelier
Investigador principal del GREIP:
Xavier Pascual

Pagina web del projecte: http://carap.ecml.at/

Publicacions

Els materials creats en aquest projecte son:
•     El referencial CARAP sobre competències
•     Una eina per a professors, que inclou un banc de materials didàctics sobre els quatre enfocaments del CARAP, i un curs de formació de professors. 

Campus d'excel·lència internacional U A B