MultiLit Moocs. Making Literacy Meaningful

Dins de la Unió Europea, docents i altres persones relacionades amb la formació de nens i joves es veuen enfrontats a grans reptes en aules cada cop més heterogènies. Un d'aquests reptes es refereix a la identificació de currículums i pràctiques adients a l'ensenyament de la llengua(s) i que donen suport a la alfabetització. Hi ha moltes raons que poden donar a reptes per al procés de l'alfabetització, per exemple, necessitats educatives especials, desavantatges socials, o ser multilingüe (en particular no tenir coneixements de la llengua vehicular de l'ensenyament). Aquests reptes s'ha incrementat en els últims anys, en particular a causa de l'augment del nombre de refugiats a Europa, el que porta a l'augment del nombre d'alumnes que tenen dificultats per seguir les classes a causa de problemes de la llengua d'instrucció. Són molts els docents que han destacat la manca de recursos per a major desenvolupament de coneixements professionals adequats a aquestes situacions, i en particular en com facilitar la 'ensenyament diferenciat' de l'alfabetització. En resum, s'enfronten a reptes cada vegada més grans, sovint sense el coneixement o les habilitats requerides. Per tant, el projecte té com a objectiu desenvolupar exemples del coneixement - molt pràctic- en els àrees de la llengua i de la lectura, i posar-los a disposició al públic en general a través d'una plataforma d'aprenentatge en línia i dues MOOCs (Massive Open Online Courses), a tots els interessats (personal docent, voluntaris, professors en formació, pares, etc.).

Es desenvoluparan els recursos en Anglès, Alemany, Espanyol i Català, així facilitant als mestres recursos per fer front a les preguntes quotidianes en els àrees de la didàctica de les llengües i de l'alfabetització, enfocats als nens amb dificultats en aquestes àrees en particular. Els recursos seran fonamentats en els estudis més recentes, però, tindran una orientació pràctica, amb exemples i idees que permeten que docents puguin establir paral·lelismes amb les seves pròpies activitats del dia a dia igual que per a la planificació a llarg termini dels seus programes d'enseñanaza. La sostenibilitat del projecte rau en el desenvolupament de coneixements especialitzats en els àrees de la didàctica de les llengües i de l'àrea de l'alfabetització, basat en el coneixement expert rellevant i actual a nivell europeu com a nivell internacional.

Detalls del projecte

Des de: 01.09.2016

Fins: 01.09.2019

Entitat finançadora: Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and sharing good practices

Pressupost del projecte: 352,275€

Pressupost UAB: 46,939€

Institut Coordinador Principal: Pädagogische Hochshcule Freiburg

Universitats i altres entitats que participen: Universitat Autònoma de Barcelona (GREIP research centre), Adolf-Reichwein Schule (Freiburg), Université du Luxembourg, University of Sheffield, National College of Ireland. 

Membres GREIP: Dr Melinda Dooly ( coordinadora local), Dr Eulàlia Canals, Dr. Dolors Masats, Dr. Xavier Pascual, Claudia Vallejo.

Pàgina web del projecte: http://euliteracy.eu/moocs/

Campus d'excel·lència internacional U A B