Projectes de Innovació i Desenvolupament

La categorització dels nostres projectes com a "investigació" o "innovació" depèn dels paràmetres en els quals el finançament va ser adquirit (quina agència, quina àrea de convocatòries, etc).

En curs

  • Multilit Moocs. Making Literacy Meaningful. Erasmus+ Key Action 2. - Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques - 2016-2019 (2016-1-DE03-KA201-023008)

 Projectes finalitzats

Projectes d'Innovació Europeus: 

Projectes de Cooperació (Fundació Autònoma Solidaria):

MQD: 

Projectes Fundació Jaume Bofill:

Altres projectes:

 

Campus d'excel·lència internacional U A B