2018

PhD thesis

  • Knight, Janine: Learner agency in online task-based language learning for spoken interaction, supervised by Dr. Elena Barberà (Universitat Oberta de Catalunya) & Dr. Melinda Dooly
    • Examining Board: Marta González- Lloret, University of Hawaii (president); Margarita Vinagre, Universidad Autónoma de Madrid (secretary); Ana Gimeno, Universidad Politécnica de Valencia (spokesperson)

MA dissertations

  • Pratginestós, Cèlia: Pràctiques plurilingües en la confluència de contingut i llengua en el marc de l’Educació Superior: estudi d’un cas a l’aula de Dret Digital en anglès, supervised by Dr. Dolors Masats.
Campus d'excel·lència internacional U A B