Nathaly González Acevedo

Nathaly Gonzalez-Acevedo va cursar el màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, 2011-2012, on va presentar la seva tesina dirigida per la Dra. Melinda Dooly  “The Use of a Flexible Synthetic Phonics Approach in the Teaching and Learning of Reading and Writing, in English as a Foreign Language, in Preschoolers – The Effectiveness of the skills acquired by Infants to Encode and Decode the English Written Code”  En 2014, inicia els seus estudis predoctorals dirigits per la Dra. Melinda Dooly i participa de les activitats del GREIP com a doctoranda del grup. El títol provisional de la seva tesis és “The Use of iPads and Beebots in Preschool for Autonomous and Collaborative EFL Learning Tasks: A Multimodal Analysis of EFL Learning Triggers”.

Nathaly Gonzalez-Acevedo investiga l'agència en edats preescolars i l'ús de la tecnologia per l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera. Nathaly s'interessa pel mètode d'anàlisi socio-semiòtic multimodal. Actualment, és candidata de doctorat, del grup d'investigació GREIP; de la Universitat Autònoma de Barcelona. Nathaly ha guanyat una beca de recerca, de curta estada, YERUN i una ajuda COST per una missió de curta durada d'investigació amb el projecte DigiLitEY.

ORCID             

Academia            

Research Gate   

Twitter                

Campus d'excel·lència internacional U A B