Projectes I + D en curs

Projectes I + D actuals:

  • Multilit Moocs. Making Literacy Meaningful. Erasmus+ Key Action 2. - Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques - 2016-2019 (2016-1-DE03-KA201-023008)
  • Let's go! Programa socioeducatiu de la Fundació Autònoma Solidària (FAS)
  • Global Story Bridges. Projecte que connecta joves de tot el món a través de la comunicació mediada digitalment.   
Campus d'excel·lència internacional U A B