Projectes I + D finalizats

Projectes I + D finalitzats

Projectes d'Innovació Europeus: 

Projectes de Cooperació (Fundació Autònoma Solidaria):

MQD: 

Projectes Fundació Jaume Bofill:

Altres projectes:

Campus d'excel·lència internacional U A B