2018

Articles

Llibres

Capitols de llibres

  • Dooly, Melinda. (2018). “I h8 txt msgs”. How social media has had an impact on language awareness. A Peter Garrett & Josep Maria Cots (Coords.) The Routledge Handbook of Language Awareness (pp. 306-322). London/New York: Routledge.

Edició de llibres

  • Dooly, M. & O'Dowd, R. (Directors de la col·lecció) (2018). Claudia Grümpel & Analía Cuadrado Rey (Dirs.) A plurilingual corpus on telecollaboration in third languages. Telecollaboration in Education, vol. 5. Bern: Peter Lang.

Edició de volumens temàtics

Campus d'excel·lència internacional U A B