2018

Articles

Llibres

Capitols de llibres

  • Dooly, M. (2018). “I h8 txt msgs”. How social media has had an impact on language awareness. A P. Garrett & J.M. Cots (Coords.) The Routledge handbook of language awareness (pp. 306-322). London/New York: Routledge.
  • Dooly, M. (2018). Collaborative learning. In J.I. Liontas & M. DelliCarpini (Eds.) The TESOL encyclopedia of English language teaching (online). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781118784235.eelt0394

Edició de llibres

  • Dooly, M. & O'Dowd, R. (Directors de la col·lecció) (2018). Claudia Grümpel & Analía Cuadrado Rey (Dirs.) A plurilingual corpus on telecollaboration in third languages. Telecollaboration in Education, vol. 5. Bern: Peter Lang.

Edició de volumens temàtics

Campus d'excel·lència internacional U A B