2018

Articles

Llibres

Capitols de llibres

Edició de llibres

Edició de volumens temàtics

  • Dooly, M., i Vallejo, C. (Coords.) (2018). Special Issue: Bridging across languages and cultures in everyday lives: New roles for changing scenarios. Language & Intercultural Communication, 18(1). DOI: 10.1080/14708477.2017.1400508. Disponible a: http://www.tandfonline.com/toc/rmli20/current?nav=tocList&nbsp
Campus d'excel·lència internacional U A B