2018

Tesis doctorals dirigides

  • Knight, Janine: Learner agency in online Task-Based language learning for spoken interaction, sota la direcció de la Dra. Elena Barberà (Universitat Oberta de Catalunya) i Dra. Melinda Dooly
    • Tribunal: Marta González- Lloret, University of Hawaii (presidenta); Margarita Vinagre, Universidad Autónoma de Madrid (secretaria); Ana Gimeno, Universidad Politécnica de Valencia (vocal)

Treballs de fi de màster dirigits

  • Pratginestós, Cèlia: Pràctiques plurilingües en la confluència de contingut i llengua en el marc de l’Educació Superior: estudi d’un cas a l’aula de Dret Digital en anglès, amb direcció de la Dra. Dolors Masats.
Campus d'excel·lència internacional U A B