2018 - IX Jornades: "Els espais".

2 i 3 de març de 2018

IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola

"ELS ESPAIS"

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

1. INFORMACIÓ GENERAL

2. INSCRIPCIÓ, PREU I FORMA DE PAGAMENT. 

3. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS D’EXPERIÈNCIES D’INNOVACIÓ O DE RECERCA

                3.1. MODALITATS DE COMUNICACIÓ

                3.2. DATES DEL PROCÉS D’ENVIAMENT I ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS

                3.3. LLENGUA DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

                3.4. ENVIAMENT DE LES COMUNICACIONS

                3.5. PROCEDIMENT GENERAL I NORMATIVA

3. CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA I DE COMUNICACIONS

4. PUBLICACIÓ DE LES IX JORNADES DE REFLEXIÓ I RECERCA: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA

 

1. INFORMACIÓ GENERAL:

Les “IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola” organitzades pel Grup de Recerca en Educació Psicomotriu (2014-SGR-1662) de la UAB i pel Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB, tindran com a temàtica central Els espais i es celebraran el divendres 2 i dissabte 3 de març de 2018.

Per aquesta edició plantegem Els espais com a tema a debatre ja que creiem que és d’interès actual per als i les professionals en el seu què fer de relació amb els infants, els companys, l’administració i l’entorn.

Ens preguntem: Quins i com poden ser Els espais a les nostres escoles? Com aconseguir que afavoreixin una mirada respectuosa i facilitadora de la presència del cos i del moviment? Podem contribuir des de l’educació psicomotriu a que Els espais de les escoles siguin una mica més la “casa” de tots els que “hi viuen”?

Volem que aquestes Jornades ens permetin reflexionar sobre Els espais com a creuament de coordenades d’aprenentatges que cal pensar, definir, construir, ocupar, modificar, protegir, envestir, reivindicar, personalitzar, viure i estimar.

Però les Jornades i Els espais els construïm entre tots. És per això que volem fer una crida a tothom que vulgui compartir les seves Experiències innovadores i Recerques que les presentin en forma de comunicació* amb una extensió d’entre 700 i 1000 paraules, elaborades amb la plantilla facilitada i enviades fins al 21 de gener a gr.educacio.psicomotriu@uab.cat. *Més informació sobre les comunicacions en l’apartat “Presentació de comunicacions d’experiències d’innovació o de recerca”

El lloc on es celebrarà serà en l’Auditori de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB pel que fa a la inauguració, conferències, conversa i cloenda; i en l’aulari de la Facultat de Ciències de l’Educació pel que fa als tallers i les comunicacions.

Podeu seguir les Jornades a partir de les xarxes socials del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu:

- En Twitter amb el hashtag #JornadesPsicoUAB2018

- En Facebook en la nostra pàgina oficial “Grup de Recerca en Educació Psicomotriu UAB”

Per a més informació i contacte, podeu adreçar-vos al correu: gr.educacio.psicomotriu@uab.cat

 

2. INSCRIPCIÓ, PREU I FORMA DE PAGAMENT.

Les inscripcions es podran realitzar del 15 de desembre de 2018 fins al 19 de febrer de 2019.

El preu de la matrícula de les Jornades és:

  • Estudiants que acreditin estar matriculats durant el curs 2017-2018: 45€

  • La resta: 80€

Per fer el pagament i la inscripció a les Jornades cal seguir els següents passos:

  1. Fer el pagament de les Jornades:

El pagament de la matrícula de les Jornades es realitzarà mitjançant un ingrés al següent nº de compte: ES58 2100 5000 5202 0018 8173

És absolutament imprescindible que en el concepte de la transferència bancària es faci constar: Jornades Psicomotricitat 2018 i el nom i cognom del participant.

Cal tenir el justificant/resguard de la transferència bancària per iniciar el següent pas (inscripció a les Jornades).

  1. Inscripció a les Jornades:

Una vegada s’ha fet el pagament de les Jornades, ja es pot realitzar la inscripció.

Per fer-ho, cal entrar en el següent enllaç: https://jornadespsicomotricitat.uab.cat

En aquesta pàgina es demanarà a cada participant:

    • Omplir les dades d’inscripció.

    • Adjuntar el justificant/resguard del pagament de la matrícula.

    • Escollir el taller pràctic en el que vol assistir.

Els tallers pràctics tenen una capacitat màxima i l’adscripció a aquests serà per rigorós ordre d’inscripció. El propi programa d’inscripció indicarà si hi ha plaça en cadascun dels tallers o no. Caldrà apuntar-se a un dels tallers que sí hi hagi plaça disponible.

 

 

3. PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS D’EXPERIÈNCIES INNOVADORES O DE RECERCA:

3.1. MODALITATS DE COMUNICACIÓ:

- Modalitat A: En aquesta modalitat es podran presentar comunicacions d’Experiències Innovadores relacionades amb la Psicomotricitat i els Espais.

- Modalitat B: En aquesta modalitat es podran presentar comunicacions de Recerca relacionades amb la Psicomotricitat i els Espais.

 

Per presentar una comunicació en qualsevol de les dues modalitats, cal descarregar-se la plantilla establerta per a cada modalitat en els següents enllaços:

Plantilla per a comunicacions d’experiències d’innovació:

https://uab-my.sharepoint.com/personal/1479988_uab_cat/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1446338a4d15f4856a331a19ad7b45f7c&authkey=AeR5rDoz8YgJ-NcJ_nJzsuY&e=9c74f52300b447619b2151b78bc57bc4

Plantilla per a comunicacions de recerca:

https://uab-my.sharepoint.com/personal/1479988_uab_cat/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1666020ea6763448b904e5091252d9a2e&authkey=AU5j7mKG1L2u76Fvbh0CXmo&e=5fddcaf0878e4b0887a122659ac17334

 

 

3.2. DATES DEL PROCÉS D’ENVIAMENT I ACCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS:

La data límit per entregar comunicacions és el dilluns 21 de gener de 2018 a les 23:59h.

El dilluns 5 de febrer de 2018 es comunicarà a tots autors/es si la seva comunicació és:

- Acceptada.

- Acceptada amb modificacions.

- Rebutjada.

En el cas de ser acceptada amb modificacions, l’autor/s podran tornar a presentar la comunicació amb els canvis sol.licitats fins el dilluns 12 de febrer de 2018 a les 23:59 enviant la plantilla al correu: gr.educacio.psicomotriu@uab.cat

 

3.3. LLENGUA DE PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS:

Es podran presentar comunicacions tant en llengua catalana com en llengua castellana.

 

3.4. ENVIAMENT DE LES COMUNICACIONS

Per enviar les comunicacions, cal omplir la plantilla corresponent a les comunicacions d’experiències o comunicacions de recerca i enviar-la al correu electrònic gr.educacio.psicomotriu@uab.cat

 

3.5. PROCEDIMENT GENERAL I NORMATIVA:

Les persones interessades en enviar una comunicació cal que omplin la plantilla establerta seguint els criteris d’acceptació. Si alguna proposta no compleix alguns dels criteris, la comunicació no podrà ser acceptada.

Criteris d’acceptació:

a) Totes les comunicacions han de ser treballs originals del/s autors/es que la presenten. No s’acceptaran treballs que no siguin original del/s autor/s.

b) Totes les comunicacions hauran d’escriure’s en la plantilla establerta pels organitzadors de les Jornades. No s’acceptaran comunicacions que no es presentin amb aquesta plantilla. *Aquesta plantilla es troba en l’apartat 2.1. Modalitats de Comunicació.

c) Les propostes de comunicacions han de complir el termini d’entrega establert. No s’acceptaran comunicacions fora d’aquest termini.

d) El límit de paraules per a cada comunicació és d’entre 700 i 1000. Si s’excedeix d’aquest límit la comunicació no serà acceptada.

e) Totes les persones que signen les comunicacions que siguin acceptades hauran d’estar matriculades en les IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola.

f) Les referències bibliogràfiques han de seguir l’Estil APA-6 https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

 

4. CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA I DE COMUNICACIONS:

Al final de les jornades s’entregarà als participants el certificat d’assistència (una vegada comprovada l’assistència a través de signatures).

Tanmateix, les persones que hagin presentat una comunicació en qualsevol de les dues modalitats, se’ls hi entregarà després d’haver-la presentat, el certificat corresponent.

 

5. PUBLICACIÓ DE LES IX JORNADES DE REFLEXIÓ I RECERCA: PSICOMOTRICITAT I ESCOLA:

Una vegada finalitzades, es farà una publicació de les “IX Jornades de Reflexió i Recerca: Psicomotricitat i Escola” que es penjarà a la web del Grup de Recerca en Educació Psicomotriu http://grupsderecerca.uab.cat/grepuab/

 

Campus d'excel·lència internacional U A B