Direccions de Tesis i TFM's

El GREP contribueix al fet que hagi més investigació relacionada amb la Psicomotricitat i que aquesta sigui de qualitat. Els seus membres, tant elaboren com a dirigent o tutoritzen tesis doctorals, Treballs Finals de Màster (TFM's, principalment de l'Especialitat d'Art, Cos i Moviment del Màster Universitari de Recerca en Educació de la UAB) com Treballs Finals de Grau (TFG's, principalment del Grau en Educació Infantil de la UAB).

TESIS DOCTORALS LLEGIDES

- Carolina Neva Boza (2015). La presa de decisions del professorat en educació física de primària en relacions amb la inclusió de l'Alumnat femení immigrant. Universitat de Barcelona. Direcció: Teresa Lleixà. http://www.tdx.cat/handle/10803/370844

- Xavier Forcadell Drago (2014). L'avaluació de les competències del psicomotricista en l'àmbit educatiu per millorar el seu desenvolupament professional. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Lurdes Martínez i Cori Camps. http://www.tdx.cat/handle/10803/285371

- Teresa Godall (2007). Emmi Pikler: El desenvolupament motor autònom des del naixement fins a la seguretat dels primers passos: un estudi de casos basat en l'escala de desenvolupament motor Pikler-Lóczy. Universitat de Barcelona. direcció:

- Teresa Mas Parera (2003). L'atenció conjunta dels 10 als 28 mesos d'edat de l'infant. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Vicente Quero i Elena Añaños. http://www.tdx.cat/handle/10803/5430

- Montserrat Anton Rosera (2003). Serveis d'atenció a la infància de 0 a 6 anys. El cas de la ciutat de l'Hospitalet. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Joaquín Gairín i Carmen Àngel. http://www.tdx.cat/handle/10803/5030

- Lurdes Martínez Mínguez (2000). El PCC com a document de canvi i innovació en els centres educatius. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Joaquín Gairín. http://www.tdx.cat/handle/10803/5055

TESIS DOCTORALS EN CURS

- Laura Moya Prats. La competència corpòria en la formació inicial del mestre d'Educació Infantil. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Lurdes Martínez.

- Francesc Porta Martínez. La psicomotricitat com a eina de suport en l'estructuració del sinificat personal: estudi de cas amb nens que tenen germans amb alteracions en el seu desenvolupament. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Lurdes Martínez, Joaquín Serrabone. Montserrat Antón.

- María Carmen González André. Del cos viscut al cos representat: (Co-) Relació entre acció, joc i cognició. Universitat Autònoma de Barcelona. Direcció: Lurdes Martínez.

TREBALLS DE FI DE MÀSTER

2013-2014

- Laura Moya Prados: La formació personal en l'àmbit de la corporeïtat en els estudis de Mestre / a d'Educació Infantil de Catalunya. Tutora: Lurdes Martínez. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.

- Francesc Porta Martínez: Jo també vull ser protagonista, com el meu germà. La importància de l'atenció psicomotriu individualitzada. Tutora: Montserrat Anton. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.

- Paco Cortés Ferrero: L'Educació Física des de l'Aprenentatge per Projectes: Un estudi sobre la percepció del professorat. Tutora: Maria Prat. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.
 
2014-2015

- Amalia Giannoutsou: Searching for embodiment in Primary School: The case of Psychomotor Educació per a autonomy and social skills. Tutora: Lurdes Martínez. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.

- Ariadna Faustino Aldea: L'ús del cos en l'aprenentatge de l'escriptura. Estudi sobre la Tècnica Alexander aplicada en un context escolar. Tutora: Lurdes Martínez. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.
 
2015-2016

- Aina Gabaldà Miralles: Les competències del psicomotricista. Anàlisi comparatiu en diferents moments formatius. Tutora: Lurdes Martínez. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB.

- Gemma Mora Muntadas: Fonaments per al disseny de l'avaluació del Programa Ensenyament i Aprenentatge Feliç. Tutora: Lurdes Martínez. Especialitat Art, Cos i Moviment-Màster Universitari de Recerca en Educació-UAB

Campus d'excel·lència internacional U A B