Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys

Durant el curs 1998-1999 es realitza la I edició del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys. Aquest postgrau pretén donar resposta a la necessitat dels i les professionals de l’educació d’aprofundir en el camp de la psicomotricitat, ampliant tant els continguts com les competències adquirides durant la formació inicial. Des d’una òptica que contempla la construcció del coneixement, es parteix del bagatge dels i de les participants i es pretén que els continguts del postgrau ampliïn, integrin i donin un nou significat, obrint noves vies d’aprofundiment i de recerca.

L’etapa de l’educació infantil i els primers cursos d’educació primària és on el infant es manifesta des de la seva globalitat, i on els professionals que l’acompanyen en el seu creixement han de tenir una actuació basada en la mirada atenta, l’observació, l’escolta i l’acció. Tot plegat, en un marc que tendeix a promoure els fonaments d’una imatge corporal sòlida.

Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys:
http://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-desenvolupame...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tríptic informatiu del Postgrau:

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Campus d'excel·lència internacional U A B