2009

de treball per la sostenibilitat al llarg de la vida GE. I Jornada d’educació ambiental a Sant Cugat del Vallès: els reptes de l’educació per la sostenibilitat. Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès. Bellaterra, Espanya: Universitat Autònoma de Barcelona; 2009 . Report No.: 5.
Rekondo M, Espinet M. La presa de decisions per consens a l’hort de l’escola primària en el context de la sequera a Catalunya, memòria de recerca. Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès. Bellaterra, Espanya: Universitat Autònoma de Barcelona; 2009 . Report No.: 7.
Llerena G, Espinet M. Evaluació de l’Agenda 21 Escolar Municipal de Sant Cugat del Vallès. Monografies d'Educació per a la sostenibilitat a Sant Cugat del Vallès. Bellaterra, Espanya: Universitat Autònoma de Barcelona; 2009 . Report No.: 8.

2008

Llerena G, Espinet M. Investigación - acción para la evaluación de un programa de Agenda 21 Escolar: Sant Cugat del Vallès. En IV Seminario Compostela de Investigación en Educación Ambiental e para a Sostenibilidae. Santiago de Compostela; 2008.

2007

Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B