Anàlisis crítica del discurs (CDA) en activitats d'avaluació de la Xarxa Comenius SUPPORT d'Educació per la Sosteniblilitat

TítuloAnàlisis crítica del discurs (CDA) en activitats d'avaluació de la Xarxa Comenius SUPPORT d'Educació per la Sosteniblilitat
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2011
AuthorsSabio, E
Conference NameV Jornada l'estat de recerca en educació per a la sostenibilitat a Catalunya.
Date Published11/2011
PublisherXarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat
Conference LocationBarcelona
KeywordsAnàlisi Crítica del discurs, Avaluació
Campus d'excel·lència internacional U A B