Conversem per avaluar en educació per a la sostenibilitat

TítuloConversem per avaluar en educació per a la sostenibilitat
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsGrau, P, Espinet, M
Conference NameFòrum d'Educació Ambiental 2000+10
Date Published11/2011
PublisherSocietat Catalana d'Educació Ambiental
Conference LocationAltafulla
KeywordsAgenda 21, Avaluació
URLhttp://www.scea.cat/forum2000%2B10/conclusions/P%F2sters%20experi%E8ncies/Conversem%20per%20avaluar%20en%20Educaci%F3%20per%20a%20la%20Sostenibilitat.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B