L'avaluació d'activitats d'educació per la sostenibilitat com espais de participació

TítuloL'avaluació d'activitats d'educació per la sostenibilitat com espais de participació
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsGrau, P, Espinet, M
Conference NameIV Jornada sobre "L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat"
Date Published06/2010
Conference LocationBarcelona
KeywordsAvaluació, Educació per a la sostenibilitat, Focus grup
URLhttp://edusost.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,310/Itemid,66/lang,ca/
Campus d'excel·lència internacional U A B