L'educació per la sostenibilitat en la comunitat i l'ocupació d'aturats /des

TítuloL'educació per la sostenibilitat en la comunitat i l'ocupació d'aturats /des
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsLlerena, G
Conference NameFòrum d'Educació Ambiental 2000+10
Date Published11/2010
PublisherSocietat Catalana d'Educació Ambiental
Conference LocationAltafulla
Keywordsaturats/des, Comunitat, Educació per a la sostenibilitat
URLhttp://www.scea.cat/forum2000%2B10/conclusions/P%F2sters%20experi%E8ncies/L%27educaci%F3%20per%20la%20sostenibilitat%20en%20la%20comunitat%20i%20l%27ocupaci%F3%20d%27aturats.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B