Trobant el propi camí cap a l'escola sostenible... Canviant el model d'agenda 21 escolar

TítuloTrobant el propi camí cap a l'escola sostenible... Canviant el model d'agenda 21 escolar
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2010
AuthorsLlerena, G, Amat, A, Grau, P, Espinet, M
Conference NameIV Jornada sobre "L'Estat de la Recerca en Educació per a la Sostenibilitat"
Date Published06/2010
Conference LocationBarcelona
KeywordsAgenda 21 escolar, Educació per a la sostenibilitat, Hort escolar
URLhttp://edusost.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,307/Itemid,66/lang,ca/
Campus d'excel·lència internacional U A B