Construcció d’una tipologia d’estudiants a les universitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

TítolConstrucció d’una tipologia d’estudiants a les universitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2013
AuthorsDaza, L, Alcaide Lozano, V
Conference NameVI Congrés Català/Internacional de Sociologia
Conference LocationPerpignan
Campus d'excel·lència internacional U A B