G T S | Presentació

 

El Centre Grup de Tècniques de Separació en Química, GTS, és un "Grup Consolidat de Recerca de Qualitat" des de 1993, i forma part de TECNIO - xarxa que potencia la tecnologia diferencial, la innovació empresarial i l'excel·lència a Catalunya. El Centre GTS ha desenvolupat la seva activitat durant els últims 24 anys en aspectes bàsics i aplicats en ciència i tecnologia de separacions.

 

La recerca del Centre GTS es centra en el disseny i desenvolupament de noves tècniques de separació així com de la millora de les que ja existeixen, aplicant-les a gran varietat de situacions que inclouen: recerca medioambiental, aplicacions biomèdiques i agroalimentàries i processos analítics.

 

L'activitat de GTS inclou, el desenvolupament de projectes, consultoria, assessorament i servei al client en temes concrets. El suport econòmic per al desenvolupament d'aquestes activitats l'aporten programes de recerca nacionals i europeus així com convenis amb organismes i companyies públiques i privades. Destacar la col·laboració internacional del Centre GTS amb grups de recerca d'Europa, USA i Japó amb finalitats específiques de R+D+i així com acadèmiques.

 

El Centre GTS està certificat per ACC1Ó basant-se en la Norma de Qualitat Internacional ISO 9001. Ens pots trobar a LinkedIn i a Twitter @GTS_UAB_BCN

Centre GTS

Centre GTS col·laborador d'ALBA CELLS

El Centre GTS col·labora activament amb el Sincrotró ALBA. Realitzem anàlisis a una gran varietat de mostres (per exemple, aliments, plantes, sòls...).

Veure tríptic del Centre GTS

Presentación del Centre GTS

Oportunidades ofrecidas por el Centre GTS

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que la desenvolupen i els facilitadors que ajuden a transferir-la al mercat.

 

 
Campus d'excel·lència internacional U A B